single.php
. . . kind Wat is het effect van het verhogen van de leeftijdsgrens?

Wat is het effect van het verhogen van de leeftijdsgrens?

Er zijn diverse studies naar het effect van leeftijdsverhoging op de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen. Deze concluderen dat verkoop daalt, mits de maatregelen goed worden ondersteund en worden gehandhaafd.Via goede voorlichting en het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid kan de leeftijdsverhoging bijdragen aan het veranderen van de sociale norm met betrekking tot roken.
Bij de invoering van de leeftijdsgrens van 16 jaar in Nederland in 2003, werd zowel een afname gezien van het aantal jongeren (13-15 jaar) dat tabak koopt (vooral niet-rokende jongeren die tabakswaren kopen voor anderen) als het aantal jongeren dat rookt.
De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is op 1 januari 2014, van 16 naar 18 jaar gegaan.
Bron: Factsheet leeftijdsgrens verkoop tabak, Trimbos-instituut, 2013

Stel een vraag
Scroll naar top