single.php
. . . kind Wat is bepalend voor deelname aan stoppen-met-roken interventies voor jongeren?

Wat is bepalend voor deelname aan stoppen-met-roken interventies voor jongeren?

  • Jongeren zien zichzelf doorgaans niet als verslaafde roker die hulp nodig heeft.
  • Jongeren willen niet dat hun docenten of ouders van hun roken afweten.
  • Stoppen-met-roken interventies worden als onaantrekkelijk of ongeschikt beschouwd.
  • Jongeren zijn niet altijd op de hoogte van bestaande interventies.
  • Taalgebruik van de interventies sluit niet altijd aan bij wat als gepast wordt gezien (te saai of juist te populair).
  • Stabiele en intrinsieke motivatie om met een interventie te beginnen ontbreekt vaak.

Bron: Factsheet interventies stoppen met roken voor jongeren, Trimbos-instituut, 2013

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top