Antwoord

Categorie
Voor professionals
Ingestuurd op
27-jul-2018

Vraag:

Waarom is het zo belangrijk dat zorgverleners zich bezig houden met stoppen met roken?

Antwoord:

Roken leidt tot veel gezondheidsschade. Zorgverleners hebben in hun dagelijkse praktijk regelmatig te maken met patiënten die roken en die daardoor een hoger risico hebben op ziekte en sterfte. Zorgverleners kunnen een belangrijke rol spelen in de begeleiding van rokers bij stoppen met roken, onder andere om de volgende redenen: - Stoppen met roken vergt verandering van gezondheidsgedrag op individueel niveau. - Adviezen van professionals werkzaam in de gezondheidszorg zijn effectiever dan die van niet-professionals. - Veel rokers hebben contact met de curatieve medische zorg. Per roker zijn dit vaak ook meerdere contacten. - Als zorgverleners zich bekommeren om tabaksgebruik wordt hiermee een belangrijk signaal afgegeven aan de samenleving.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag