Antwoord

Categorie
Tabakswet
Ingestuurd op
27-jul-2018

Vraag:

Wat kun je doen tegen het meeroken op het werk?

Antwoord:

Het is de plicht van de werkgever om er voor te zorgen dat er niet (mee-)gerookt wordt op het werk. Wijs uw werkgever op die plicht uit art.11a lid 1 van de Tabakswet om een rookvrije werkplek voor alle werknemers te realiseren. U kunt ook de ondernemingsraad en/of arbo-arts op de hoogte brengen van deze wetsovertreding. Wanneer de werkgever geen gehoor geeft aan klachten over (mee-)roken en niet van plan is een goed rookbeleid in te voeren, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (tel. 0800-0488 of via het klachtenformulier). Deze ziet toe op de naleving van de Tabakswet en is bevoegd boetes op te leggen. Deze bedragen € 600,- tot € 4500,- bij herhaling. Wanneer u aantoonbare gezondheidsschade hebt ondervonden door langdurig gedwongen meeroken op uw werk, kunt u - met behulp van een advocaat - een schadeclaim indienen bij uw werkgever.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag