Antwoord

Categorie
Rookbeleid
Ingestuurd op
6-dec-2019

Vraag:

Wat kun je doen tegen het meeroken op het werk?

Antwoord:

Het is de plicht van de werkgever om er voor te zorgen dat er niet (mee-)gerookt wordt op het werk. Wijs je werkgever op die plicht uit art.11a lid 1 van de Tabakswet om een rookvrije werkplek voor alle werknemers te realiseren. Je kunt ook de ondernemingsraad en/of arbo-arts op de hoogte brengen van deze wetsovertreding.

Wanneer de werkgever geen gehoor geeft aan klachten over (mee-)roken en niet van plan is een goed rookbeleid in te voeren, dan kun je ook een klacht indienen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (tel. 0800-0488 of via het klachtenformulier). Deze ziet toe op de naleving van de Tabakswet en is bevoegd boetes op te leggen. Deze bedragen € 600,- tot € 4500,- bij herhaling. Wanneer je aantoonbare gezondheidsschade hebt ondervonden door langdurig gedwongen meeroken op het werk, kun je - met behulp van een advocaat - een schadeclaim indienen bij de werkgever.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag