Antwoord

Categorie
Tabakswet
Ingestuurd op
2-apr-2018

Vraag:

Waarom een rookbeleid, is naleving van de Tabakswet niet genoeg?

Antwoord:

Om aan de verplichtingen die voortkomen uit de Tabakswet te voldoen is het verstandig deze te verwerken in een rookbeleid dat is toegespitst op uw eigen organisatie. Een goed rookbeleid omvat niet alleen rookverboden maar ook de toegestane mogelijkheden voor de rokers om even te gaan roken, het aantal malen en hoe lang daarvan gebruik gemaakt mag worden, de wijze van handhaving van de regels omtrent het roken, de sancties bij overtredingen ervan. Ook het mogelijke ondersteuningsaanbod van het bedrijf aan rokers die willen stoppen hoort erbij. In sommige bedrijven (bijvoorbeeld. in de zorg) moeten afspraken gemaakt worden over bescherming van kwetsbare werknemers tegen werken in rokerige ruimten. Niemand mag gedwongen worden om te werken in een rookruimte. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het vlak van het rookbeleid. Het is raadzaam om draagvlak te creëren voor het rookbeleid. Een weloverwogen beleid dat met zorg is ingevoerd zal beter nageleefd worden.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag