Antwoord

Categorie
Tabakswet
Ingestuurd op
19-okt-2017

Vraag:

Welke sancties heb ik als werkgever wanneer mensen roken waar het niet mag?

Antwoord:

Ingestelde rookverboden zijn huisregels van de organisatie. Mensen die roken op plekken waar dat niet mag, overtreden de huisregels. Elke organisatie bepaalt zelf wat er gedaan wordt bij overtreding van de huisregels. Zo kan een leidinggevende de overtreder aanspreken op zijn gedrag. Helpt dit niet, dan kan een corrigerend gesprek volgen dat schriftelijk wordt vastgelegd. In veruit de meeste gevallen is dit voldoende. Binnen het kader van het Burgerlijk Wetboek 7-650 en de geldende arbeidsovereenkomst kan ook een boete overwogen worden. Uiteindelijk kan de arbeidsrelatie zodanig verstoord raken door het blijven roken op verboden plaatsen, dat dit een grond is voor ontslag. Uit jurisprudentie blijkt dat het risico van ontslag bij herhaalde overtreding van het rookverbod vooraf goed bekend moet zijn gemaakt binnen het bedrijf en aan betreffende werknemer. Het rookbeleid valt onder het instemmingsrecht (art. 27) uit de WOR.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag