Antwoord

Categorie
Rookbeleid
Ingestuurd op
24-nov-2017

Vraag:

Mag je roken op het schoolplein?

Antwoord:

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat nu nog niets over roken op schoolpleinen. Vanaf 1 januari 2020 zijn alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben. 

Regels hierover kunnen scholen opnemen in de huisregels. Huisregels worden vaak opgesteld om aan te geven dat er een duidelijk beleid is omtrent roken.

Leraren hebben een voorbeeldfunctie. Daarom willen scholen vaak niet dat zij roken in het bijzijn van leerlingen.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag