Antwoord

Categorie
Voor professionals
Ingestuurd op
21-nov-2017

Vraag:

Wat zijn de slagingspercentages van de Pakje Kans-trainingen?

Antwoord:

Van de mensen die de cursus 'Pakje Kans - samen stoppen met roken' of een soortgelijke cursus volgden, was na een jaar ongeveer 25% gestopt met roken. Daarnaast ondernam een ruime meerderheid (85%) van de cursisten een stoppoging. Een groot deel hiervan begon echter tijdens of vlak na de cursus weer met roken. Dit blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van groepscursussen voor stoppen met roken (grotendeels 'Pakje Kans') onder 203 mensen (Van der Plas et al., 2001b).

Uit een inventarisatie van verschillende studies blijkt de kans om te stoppen met roken overigens ruim twee keer zo groot te zijn bij groepscursussen in vergelijking tot zelfhulp en andere minder intensieve interventies (Stead & Lancaster, 2005). In het algemeen kun je stellen dat een interventie effectiever is naarmate de begeleiding intensiever (meer contactmomenten) is. De combinatie van begeleiding en medicatie is effectiever dan alleen medicatie die stoppen met roken ondersteunt.

Over het bereik van 'Pakje Kans' is bekend dat in 2005 1200 mensen deze cursus van STIVORO volgden. Dit blijkt uit gegevens van 63% van de GGD'en, thuiszorginstellingen en instellingen voor verslavingszorg waarmee STIVORO samenwerkt (Uittenbogaard & Wiebing, 2007). Voor de jaren na 2005 is het aantal deelnemers aan 'Pakje Kans' onbekend.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag