Antwoord

Categorie
Cijfers
Ingestuurd op
15-nov-2017

Vraag:

Hoeveel mensen roken waterpijp?

Antwoord:

In 2016 gebruikte 5,8% van de bevolking van 18 jaar en
ouder ‘wel eens’ waterpijp.

Het ging overwegend om incidenteel gebruik: bijna de helft rookt de waterpijp één of meerdere keren per jaar (42,1%), 12,2% rookt de waterpijp maandelijks en 2,3% wekelijks.; een minderheid (1,9%) gebruikt de waterpijp dagelijks. Het overige deel (41,6%) gebruikt de waterpijp minder dan één keer per jaar. 

Bron: Factsheet Roken onder volwassenen 2016. Trimbos-instituut. 

Zoek opnieuw
Stel uw vraag