Antwoord

Categorie
Voor professionals
Ingestuurd op
24-nov-2017

Vraag:

Wat is bepalend voor deelname aan stoppen-met-roken interventies voor jongeren?

Antwoord:

  • Jongeren zien zichzelf doorgaans niet als verslaafde roker die hulp nodig heeft.
  • Jongeren willen niet dat hun docenten of ouders van hun roken afweten.
  • Stoppen-met-roken interventies worden als onaantrekkelijk of ongeschikt beschouwd.
  • Jongeren zijn niet altijd op de hoogte van bestaande interventies.
  • Taalgebruik van de interventies sluit niet altijd aan bij wat als gepast wordt gezien (te saai of juist te populair).
  • Stabiele en intrinsieke motivatie om met een interventie te beginnen ontbreekt vaak.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag