single.php
. . . professionals Cijfers gebruik

Cijfers gebruik

Algemene bevolking
Er zijn in Nederland diverse peilingen van het percentage rokers in de bevolking. In grote lijnen komen de cijfers overeen, maar sommige percentages wijken iets af. Dit komt door verschillen in onderzoeksmethoden, precieze vraagstelling en onderzochte leeftijdsgroepen.

Jongeren
Het (dagelijks) roken onder jongeren steeg van eind jaren ‘80 tot midden jaren ‘90 en vertoont sindsdien een dalende trend. Voor het beschrijven van trends van 2001 tot en met 2017 zijn de gegevens van het Peilstationsonderzoek en de HBSC-studie gecombineerd.

Internationale vergelijking
De Special Eurobarometer is een onderzoek naar de prevalentie van tabaksgebruik in de bevolking van 15 jaar en ouder in alle EU-lidstaten, in opdracht van de Europese Commissie.

Zie voor uitgebreide cijfers over het gebruik van tabak in Nederland de Nationale Drug Monitor 2017, Kerncijfers Roken 2017 en de factsheet met cijfers van het Continu Onderzoek Rookgewoonten over 2014. 

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top