single.php

Algemene bevolking

Er zijn in Nederland diverse peilingen van het percentage rokers in de bevolking. In grote lijnen komen de cijfers overeen, maar sommige percentages wijken iets af. Dit komt door verschillen in onderzoeksmethoden, precieze vraagstelling en onderzochte leeftijdsgroepen.

  • De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS wordt jaarlijks gehouden onder ca. 15.000 respondenten van 12 jaar en ouder. Roken is een van de vele onderwerpen. Voor prevalentiecijfers (percentages rokers) wordt zoveel mogelijk de Gezondheidsenquête aangehouden.1

In 2017 rookte iets minder dan een kwart (23,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder.2 Er is een daling ten opzichte van 2015 (26,3%) en 2014 (25,7%). Er is echter geen statistisch significant verschil met 2016 (24,1%). 

  • Het percentage dagelijkse rokers (17,2%) is gedaald ten opzichte van 2016 (18,6%), 2015 (19,5%) en 2014 (19,7%).
  • Mannen geven vaker aan dat ze wel eens roken dan vrouwen (27,0% versus 19,2%). 
  • Volwassenen met een laag opleidingsniveau roken vaker (25,7%) dan mensen met een middelbaar opleidingsniveau (26,7%) of hoog opleidingsniveau (16,8%). Dit geldt ook voor dagelijks roken (respectievelijk 22,8%, 20,6% en 8,7%).
  • In 2017 ligt de piek in het roken bij de leeftijdsgroep 20-24-jarigen, waarvan 32,6% wel eens rookt.

In de Leefstijlmonitor (Trimbos-instituut i.s.m. CBS en RIVM) is gevraagd welk type tabaksproduct de respondenten rookten. Hieruit blijkt het volgende:

  • Het merendeel van de rokers (91,4%) rookte sigaretten uit een pakje of shag in 2017. 
  • In 2017 gebruikte 3,1% van de volwassenen ‘wel eens’ elektronische sigaretten.
  • Rokers roken gemiddeld 10,8 sigaretten per dag. Van de rokers is 15,5% een zware roker (gemiddeld 20 of meer sigaretten per dag).

Prevalentie (%) van roken in de totale bevolking van 18 jaar en ouder, naar kalenderjaar. Peiljaren 2014-2017.

Prevalentie (%) van roken in de totale bevolking van 18 jaar en ouder, naar kalenderjaar. Peiljaren 2000-2016.3

Bronnen

1. Gezondheidsenquête vanaf 2014, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017.  
2.
Kerncijfers Roken 2017, Trimbos-instituut, 2018.
3. Factsheet Roken onder volwassenenKerncijfers 2016, Trimbos-instituut, 2017.

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top