Algemene bevolking

Er zijn in Nederland diverse peilingen van het percentage rokers in de bevolking. In grote lijnen komen de cijfers overeen, maar sommige percentages wijken iets af. Dit komt door verschillen in onderzoeksmethoden, precieze vraagstelling en onderzochte leeftijdsgroepen.

  • De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS wordt jaarlijks gehouden onder ca. 15.000 respondenten van 12 jaar en ouder. Roken is een van de vele onderwerpen. Voor prevalentiecijfers (percentages rokers) wordt zoveel mogelijk de Gezondheidsenquête aangehouden.1

In 2018 rookte iets minder dan een kwart (22,4%) van de bevolking van 18 jaar en ouder.2 Er is een daling ten opzichte van 2017 (23,1%) en 2016 (24,1%). 

  • Het percentage dagelijkse rokers (16,0%) is gedaald ten opzichte van 2017 (17,2%), 2016 (18,6%) en 2015 (19,5%).
  • Mannen geven vaker aan dat ze wel eens roken dan vrouwen (25,7% versus 19,2%). 
  • Volwassenen met een laag opleidingsniveau roken vaker (26,9%) dan mensen met een middelbaar opleidingsniveau (25,5%) of hoog opleidingsniveau (15,7%). Dit geldt ook voor dagelijks roken (respectievelijk 22,7%, 19,0% en 7,9%).
  • In 2018 ligt de piek in het roken bij de leeftijdsgroep 20-24-jarigen, waarvan 32,6% wel eens rookt.

In de Leefstijlmonitor (Trimbos-instituut i.s.m. CBS en RIVM) is gevraagd welk type tabaksproduct de respondenten rookten. Hieruit blijkt het volgende:

  • In 2018 gebruikte 3,1% van de volwassenen ‘wel eens’ elektronische sigaretten.
  • 3,3% van de bevolking is een zware roker: zij roken 20 of meer sigaretten of shagjes per dag.

Prevalentie (%) van roken in de totale bevolking van 18 jaar en ouder, naar kalenderjaar. Peiljaren 2014-2018.

Prevalentie (%) van roken in de totale bevolking van 18 jaar en ouder, naar kalenderjaar. Peiljaren 2000-2016.3

Bronnen

1. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-Instituut, 2018  
2.
Kerncijfers Roken 2018, Trimbos-instituut, 2020.
3. Factsheet Roken onder volwassenenKerncijfers 2016, Trimbos-instituut, 2017.