single.php
. . . professionals cijfers-gebruik-en-gevolgen cijfers-gebruik Internationale vergelijking

Internationale vergelijking

Europa

De Special Eurobarometer is een onderzoek naar de prevalentie van tabaksgebruik in de bevolking van 15 jaar en ouder in de 28 EU-lidstaten, in opdracht van de Europese Commissie. Per land worden ongeveer 1000 personen ondervraagd. De cijfers wijken geregeld af van nationale cijfers, mogelijk vanwege de relatief kleine aantallen. In mei 2017 is een nieuw rapport uitgekomen (Special Eurobarometer 458) met cijfers uit maart 2017. Enkele highlights uit dit onderzoek1:

 • Het percentage rokers in de EU is stabiel sinds 2014 (26%)
 • Europese mannen roken vaker (30%) dan de Europese vrouwen (22%).
 • Meer dan de helt (52%) van de Europese rokers is voor hun 18e begonnen.
 • De prevalentie rokers is het laagst in het Verenigd Koninkrijk (17%) en Zweden (7%) (maar in Zweden gebruikt 23% ook snus, een vorm van rookloze tabak).
 • Griekenland scoort het hoogst met 37% rokers.
 • In Zuid-Europa wordt meer gerookt dan in het noorden (zie kaart).
 • Nederland scoort in verhouding vrij laag (19%) in de prevalentie van roken.
 • Het aantal dagelijkse rokers in Nederland is gedaald van 20% in 2014 naar 16% in 2017.
 • Kant-en-klare sigaretten zijn het meest populair.
 • Per dag roken Nederlanders 12,6 sigaretten. Dat is minder dan het EU-gemiddelde van 14,1 sigaretten.
 • In Nederland heeft 24% ervaring met de waterpijp. Dat is meer dan het EU-gemiddelde van 13%.
 • 33% van de Nederlandse rokers deed in het afgelopen jaar een stoppoging. Alleen Zweden scoorde hoger met 43%. Het EU-gemiddelde was 15%.

Wereldwijd

In 2015 waren er wereldwijd 933,1 miljoen dagelijkse rokers. De meerderheid (82,3%) daarvan was man. Wereldwijd is een op de vier mannen (25%) een dagelijkse roker en van de vrouwen rookt een op de twintig (5,4%) dagelijks. Dat is een daling ten opzichte van 1990. Toen rookte een op de drie mannen en een op de twaalf vrouwen dagelijks. Toch waren er in 2015 vanwege de bevolkingsgroei in totaal meer rokers dan in 1990. Het absolute aantal rokers is dus gestegen tussen 1990 en 2015 maar het percentage rokers is wel gedaald. 

De drie landen met het hoogste aantal mannelijke rokers zijn China, India en Indonesië. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 51,4% van het totaal aantal wereldwijde mannelijke rokers. De drie landen met het hoogte aantal vrouwelijke rokers zijn China, India en de Verenigde Staten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 27,3% van het totale wereldwijde aantal vrouwelijke rokers. De vrouwelijke rokers zijn dus wat evenrediger verdeeld (of wat minder geconcentreerd) over de wereld dan de mannelijke rokers.

In 2015 konden 6,4 miljoen (=11,5% van het totaal) van de wereldwijde sterfgevallen worden toegeschreven aan roken. Ruim de helft (52,2%) van die sterfte vond plaats in slechts vier landen: China, India, Rusland en de Verenigde Staten.2

Bronnen

1. Europese Commissie (2017). Special Eurobarometer 458: Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. 
2. Reitsma, M., Fullman, N., Salama, J. e.a. (2017). Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990–2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 389(10082), 1885-1906.

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top