single.php
. . . professionals effecten-van-roken Effecten van overige stoffen

Effecten van overige stoffen

Tabaksrook bevat duizenden verschillende stoffen. Van honderden stoffen daarvan is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Van ongeveer 70 stoffen in tabaksrook is aangetoond is dat ze een carcinogene werking hebben.1,2

  • Teer is een mengsel van stoffen dat vrijkomt bij de verbranding van organisch materiaal zoals tabak, anders dan nicotine en koolmonoxide. 
  • Koolmonoxide neemt in het bloed de plaats in van zuurstof. Hierdoor vermindert het zuurstoftransport in het bloed en verslechtert de conditie.3

Tabaksproducten bevatten vele additieven (toegevoegde stoffen). Er zijn 673 verschillende soorten additieven bekend die aan Nederlandse tabaksproducten worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de smaakstoffen suiker, cacao en vanilline. Naast smaakstoffen bevatten tabaksproducten ook bindmiddelen, vulmiddelen, bevochtigers, lijm en kleurstoffen. Bij sigaretten bestaat ongeveer 30% van het gewicht uit dit soort toegevoegde stoffen.4,5

  • Stoffen die in voeding onschadelijk zijn, zijn dit soms niet meer wanneer ze worden toegevoegd aan sigaretten. Bij verbranding kunnen toxische stoffen ontstaan. 
  • Additieven kunnen de verslavende werking van tabak beïnvloeden en versterken. Suiker bijvoorbeeld maakt de smaak aantrekkelijker en bovendien versterkt een van de verbrandingsproducten van suiker (aceetaldehyde) de verslavende werking van nicotine. Menthol zorgt ervoor dat rook dieper geïnhaleerd kan worden, terwijl ammoniumverbindingen de nicotine-opname in de longen mogelijk verhogen. 4,6

Zijn sigaretten zonder additieven beter voor de gezondheid?

Nee. Hoewel sommige additieven de verslavende of schadelijke werking kunnen versterken,4 zijn het vooral de verbrandingsproducten van tabak zélf die zo ongezond zijn. Termen als ‘natuurlijk’ en ‘vrij van additieven’ wekken de indruk dat het product minder schadelijk zou zijn. Onderzoek naar een van de meest bekende sigaretten zonder additieven heeft laten zien dat deze sigaret veel meer nicotine afgeeft.7 Vanwege het misleidende karakter zijn dergelijke termen in de herziening van de EU-richtlijn Tabaksproducten verboden.8

Bronnen

1. Talhout, R., Schulz, T., Florek, E., Benthem, J. van, Wester, P., & Opperhuizen, A. (2011). Hazardous compounds in tobacco smoke. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 613-628.
2. U.S. Department of Health and Human Services (2010). How tobacco smoke causes disease: the biological and behavioral for smoking-attributable disease. A report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention.
3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2009). Rapport 340001001: Ranking van drugs. Bilthoven: RIVM. Eruit, wordt SG 2014?
4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2013). Additieven in Nederlandse tabaksproducten: analyse van de gegevens over 2011. Rapport 050057002. Bilthoven: RIVM.
5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2015). Additieven in Nederlandse tabaksproducten: trendanalyse 2010-2013. Rapport 2014-0084. Bilthoven: RIVM.
6. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) (2013). Addictiveness and Attractiveness of Tobacco Additives. Brussels: European Union.
7. Malson, J. L., Lee, E. M., Moolchan, E. T., Pickworth, W. B. (2001). Nicotine delivery from smoking bidis and an additive-free cigarette. Nicotine & Tobacco Research, 4(4), 485-490.
8. Tobacco Product Directive (2014). Official Journal of the European Union, 1-127.

Meer informatie

  • Zie voor gedetailleerde informatie over additieven en stoffen in tabak of tabaksrook de website van het RIVM: www.tabakinfo.nl.
  • Voor jongeren heeft het RIVM de website watziterintabak.nl ontwikkeld, met informatie over toegevoegde stoffen in tabak.
  • Ook het Longfonds een website specifiek gericht op jongeren, zitdaterechtin.nl, met informatie over de schadelijke stoffen die vrijkomen bij verbranding.

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top