Rookvrij Opgroeien

Doordat kinderen nog in ontwikkeling zijn, zijn ze kwetsbaarder voor de gevolgen van meeroken. Meeroken door kinderen komt nog regelmatig voor. Volgens data van het Continu Onderzoek Rookgewoonten uit 2014 wordt in bijna een op de vijf (19%) van de gezinnen met kinderen onder de 18 jaar binnenshuis gerookt. Zie voor meer informatie over meeroken de factsheet of infographic

Het project Rookvrij Opgroeien heeft als doel de blootstelling van (ongeboren) kinderen aan tabaksrook te verminderen. Dit gebeurt door individuele voorlichting aan ouders door professionals. Professionals kunnen vanuit Rookvrij Opgroeien materialen en ondersteuning krijgen om het gesprek met ouders prettig, snel en effectief te laten verlopen. Rookvrij Opgroeien is gecertificeerd via het Centrum Gezond Leven. Tot 1 januari 2013 werd het programma door STIVORO uitgevoerd, sindsdien door het Trimbos-instituut.

Vanuit Rookvrij Opgroeien zijn er materialen en trainingen/e-learnings voor o.a. de volgende zorgprofessionals:

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen vanuit dit project (bijvoorbeeld nieuwe materialen)? U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief Rookvrij Opgroeien.

Meer informatie
Heeft u inhoudelijke vragen over het programma Rookvrij Opgroeien? Dan kunt u contact opnemen met Sanne de Josselin de Jong, projectleider: sjosselindejong@trimbos.nl.