Doe mee met onderzoek: Roken en JGZ

Verkenning: Roken en de JGZ

Waar hebben JGZ-professionals behoefte aan als het gaat om het bespreekbaar maken van het onderwerp “(mee)roken" met ouders? En wat hebben JGZ-managers/stafmedewerkers nodig om dit onderwerp te beleggen binnen de organisatie? Deze vragen staan centraal in de verkenning “Roken en de JGZ”, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Betrokken partijen zijn GGD-GHOR, ActiZ, NCJ, AJN en V&VN; zij onderschrijven het belang van deelname aan deze verkenning.

Waarom?

Eén op de vijf kinderen in Nederland groeit niet op in een rookvrij huis. Meerokende kinderen hebben meer kans op gezondheidsschade zoals luchtweginfecties, benauwdheid en astma. Ook is de kans groter dat zij later zelf gaan roken. Als JGZ-professional speelt u een belangrijke rol, omdat u met veel ouders en kinderen vanaf de geboorte in contact staat. We gebruiken uw input voor de (door)ontwikkeling van ondersteunende materialen, zoals een factsheet voor beleidsmakers, scholing en voorlichtingsmateriaal.

Voor wie?

De verkenning richt zich op:

  • JGZ-zorgprofessionals die werken met de leeftijdsgroep 0-12
  • JGZ-managers/stafmedewerkers

Beide groepen volgen een eigen route door de vragenlijst.

In dit onderzoek ligt de focus op het rookgedrag van ouders. Vandaar dat specifiek JGZ’ers 0-12 uitgenodigd worden om deel te nemen. Op een later moment kan dit onderzoek herhaald worden gericht op het rookgedrag van jongeren (JGZ 12-19 jaar).

Vragenlijst is gesloten

De vragenlijst stond open tot 15 oktober. U kunt niet meer deelnemen. Op dit moment analyseren we de resultaten en schrijven we een rapport met conclusies en aanbevelingen. We zullen dit rapport op deze website publiceren.