single.php
. . . professionals rookvrij-opgroeien Rookvrije schoolterreinen

Rookvrije schoolterreinen

Wat is een rookvrij schoolterrein?

Een schoolterrein is rookvrij als er niet gerookt wordt door leerlingen, personeel, ouders, bezoekers, leveranciers of alle andere personen. Het gaat dan om het schoolgebouw waar niet binnen mag worden gerookt, maar ook de aangelegenheden zoals het schoolplein of de parkeerplaats. 

Op een rookvrij schoolterrein mag nooit gerookt worden, ook niet buiten schooltijden. Er zijn geen rookruimtes of rookcabines aanwezig. 

Op de website rookvrijschoolterrein.nl staat meer informatie. 

Waarom een rookvrij schoolterrein?

De helft van alle rokers steekt de eerste sigaret aan op het schoolplein. Dagelijks beginnen ongeveer 75 minderjarigen met roken. Scholen spelen dus een belangrijke rol bij de prevalentie van verslaving in ons land. 

In de notitie ‘Zien roken, doet roken‘ van het Trimbos-instituut is een zoekslag gedaan in de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de invloed van de sociale omgeving bij het roken. Daaruit wordt duidelijk dat jongeren eerder beginnen met roken als er in hun nabijheid wordt gerookt. Hoe vaker er wordt gerookt in de buurt van jongeren, des te meer de jongeren gaan roken. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil toewerken naar een rookvrije generatie waarin geen enkele kind of jongere begint met roken.

Wetgeving

De Tweede Kamer heeft in 2016 een amendement aangenomen op de Tabakswet waarin staat dat het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en MBO-scholen rookvrij moeten zijn. 

In het Preventieakkoord, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016 heeft aangenomen, is afgesproken dat ook HBO-scholen en universiteiten per 1 augustus 2020 rookvrij zullen zijn. Minister van Volksgezondheid Paul Blokhuis werkt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uit waarin de aanvullende maatregelen zijn opgenomen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de rookvrije norm. Bij overtreding kunnen er boetes uitgedeeld worden.

Lees ook veelgestelde vragen over oprichten van rookvrije zones.

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top