Overzicht aanbieders scholing

(Na)scholing Voor wie Methodiek
Aesculaap-MA/Geert Haentjens Ervaren Stoppen met Roken begeleiders: (gespecialiseerde) verpleegkundigen; praktijkondersteuners; huisartsen; doktersassistenten en verloskundigen. Rationeel Emotieve Vaardigheden, 
(Cognitieve gedragstherapie)
ELAA Huisartsen en POH-GGZ Motiverende gespreksvoering
MedClass Huisarts, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Motiverende gespreksvoering
Momentum Training & Coaching POH-ers, doktersassistenten, huisartsen, longartsen, verslavingsartsen, (specialistisch) verpleegkundigen, coaches, GGZ medewerkers. Praktijkgericht onderwijs, motiverende gespreksvoering, actieve werkvormen, oefenen met casuïstiek uit de praktijk.
NHG Huisartsen en/of praktijkondersteuners Motiverende gespreksvoering
NSPOH Praktijkondersteuners, verpleegkundigen, doktersassistenten, huisartsen, bedrijfsartsen en longartsen. Motiverende gespreksvoering
Cognitieve gedragstherapie
Oplossingsgericht coachen

Pfizer Partner in Practice Huisarts, specialist, apotheker, praktijkondersteuner, (gespecialiseerde) verpleegkundige. Motiverende gespreksvoering
SineFuma/2STOP! Praktijkondersteuners, verpleegkundigen, doktersassistenten, huisartsen en andere zorgprofessionals. Motiverende gespreksvoering
Stichting Dokh Huisartsen en praktijk-ondersteuners somatiek Motiverende gespreksvoering
ViaTrain Zorgprofessionals 1ste en 2de lijn, ketenzorg, POH-S en –GGZ, (spec.) verpleegkundigen, praktijkassistenten, (huis)artsen, verloskundigen, gezondheidbevorderaars. Motiverende gespreksvoering