single.php

Medclass (Boehringer Ingelheim)

Stoppen met Roken


Doelgroep:
Huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige.

Methodiek: Motiverende gespreksvoering.

Inhoud: Deze interactieve scholing is erop gericht om de deelnemers te informeren over en mee te nemen naar de meest recente inzichten, richtlijnen, feiten, diverse hulpmiddelen en methodes bij de ondersteuning van het stoppen met roken. Deze geven handvatten om de zorgverlener én de patiënt optimaal te ondersteunen. Verder wordt een casus gepresenteerd, waarbij de deelnemers al meteen het geleerde in de praktijk gaan oefenen met behulp va motiverende gespreksvoering.

Locatie: verschillende locaties

Duur: 3 uur

Kosten: Niet bekend

Datum: Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze scholing

Accreditatie: 3 punten bij:

  • ABC1 (o.a. huisartsen),
  • KR V&V,
  • NVvPO,
  • Kwaliteitsregister Stoppen met roken (voor herregistratie!).

Opmerkingen: Aantal deelnemers 8 tot 25, CanMeds competenties: communicatie en medisch handelen.

CanMeds competenties: De CanMeds zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De term CanMeds is en samentrekken van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Daarvan zijn zeven algemene competenties afgeleid.

Docenten: Verschilt per locatie.

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top