single.php

Momentum Training & Coaching

MTC biedt 4 modules en 1 opleiding

 1.          module 1: Tabaksverslaving
 2.          module 2: Motiveren Kun je Leren
 3.          module 3: Grenzen & Mogelijkheden van de professional
 4.          module 4: Trainer Voel je Vrij! stoppen met roken
  & leefstijltraining algemeen
  Opleiding tot trainer Voel je Vrij! stoppen met roken & leefstijltraining GGZ

De modules en opleiding zijn gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met roken en de CBO Richtlijn behandeling van tabaksverslaving. De modules en opleidingen zijn praktijkgericht en volgen 3 stappen:
1. Weten (kennis)
2. Snappen (kennis verbinden aan de praktijk)
3. Kunnen (oefenen vaardigheden)

Momentum Training module 1 Tabaksverslaving

Doelgroep: POH-ers, doktersassistenten, huisartsen, longartsen, verslavingsartsen, (specialistisch) verpleegkundigen, coaches, persoonlijk begeleiders GGZ.

Methodiek: praktijkgericht onderwijs, motiverende gespreksvoering, stappenplan stoppen met roken, stadia van gedragsverandering.

Inhoud: Module 1 biedt uitgebreide kennis over tabaksverslaving en de gevolgen van roken en stoppen met roken. Daarnaast komen nicotine-vervangende middelen, farmacologische hulpmiddelen bij het stoppen met roken en interactie daarvan met andere medicatie aan de orde. De verschillende stadia van gedragsverandering worden besproken en het leren werken met het Momentum Stappenplan stoppen met roken.
Na afloop van module 1:

 • Heeft u kennis over verslaving in het algemeen en tabaksverslaving, risico’s van roken, invloed op emoties, gewicht, suikerstofwisseling.
 • Weet u welke invloed roken en stoppen met roken op het lichaam en op medicatie hebben.
 • Heeft u kennis van nicotinevervangers en farmacologische hulpmiddelen bij het stoppen met roken en de eventuele interactie van deze hulpmiddelen met andere medicatie.
 • Bent u op de hoogte van de verschillende stadia van gedragsverandering en bent u in staat deze kennis te verbinden aan de praktijk.
 • Kunt u het stappenplan stoppen met roken toepassen.
 • Heeft u handvatten om stoppen met roken bespreekbaar te maken.
 • Heeft u handvatten om de SMR begeleiding te implementeren in de praktijk.

Locatie: Incompany en open inschrijving (Haarlem).

Duur: 6 uur (9.30 – 16.30 u.)

Kosten: Incompany: € 1975,- groep max. 15 deelnemers, excl. werkboeken à € 25,- p.p. Open inschrijving: € 375,- p.p. incl. werkboek.

Data: zie www.momentumtraining.nl

Accreditatie: 6 punten

 • Kwaliteitsregister Stop met Roken,
 • NVvPO,
 • V&V en Register Zorgprofessionals,
 • Verpleegkundig Specialisten Register.

Toelatingseis: MBO+ werk- of denkniveau; Niveau opleiding HBO.

Aanmelden: [email protected]

Docenten: Simone Königs tel. 0654357575

Momentum Training module 2 Motiveren kun je leren

Doelgroep: POH-ers, doktersassistenten, huisartsen, longartsen, verslavingsartsen, (specialistisch) verpleegkundigen, coaches, persoonlijk begeleiders GGZ

Methodiek: Praktijkgericht onderwijs, motiverende gespreksvoering, werken met casuïstiek uit de eigen praktijk

Inhoud: Deze module gaat dieper in op waarom verandering zo moeilijk is. Aan bod komen: motiverende gespreksvoering en diverse andere vormen van motiveren.  Vernieuwend inzicht over de invloed van het brein geeft een andere kijk op verslaving en veranderingsprocessen. Theorie en oefening wisselen elkaar deze dag af. Er wordt ook gewerkt met casussen die de deelnemers zelf inbrengen.
Na afloop van module 2:

 • Heeft u kennis van motiverende gespreksvoering: tools, spirit en communicatiestijlen, reflecties, verandertaal en weerstand.
 • Heeft u kennis van de relatie tussen de fasen van gedragsverandering en het stappenplan stoppen met roken.
 • Heeft u kennis van de werking van (het overlevingssysteem van) het brein en de invloed daarvan op motivatie om te stoppen met roken.
 • Kunt u deze kennis verbinden aan de praktijksituatie.
 • Kunt u motiverende gespreksvoering toepassen om cliënten te helpen ambivalentie t.o.v. verandering (stoppen met roken) te onderzoeken en op basis daarvan een keuze te maken.
 • Kunt u cliënten begeleiden in het stopproces uitgaande van de eigen autonomie van de cliënt.

Locatie: Incompany en open inschrijving (Haarlem).

Duur: 6 uur (9.30 – 16.30 u.)

Kosten: Incompany: € 1975,- per groep max. 15 deelnemers, excl. werkboeken à € 25,- p.p. Open inschrijving: € 375,- p.p. incl. werkboek.

Data: zie site www.momentumtraining.nl

Accreditatie: 6 punten

 • Kwaliteitsregister Stop met Roken,
 • NVvPO,
 • V&V en Register Zorgprofessionals,
 • Verpleegkundig Specialisten Register.

Toelatingseis: MBO+ werk- of denkniveau; Niveau opleiding HBO.

Aanmelden: [email protected]

Docenten: Simone Königs tel. 0654357575

Momentum Training module 3 Grenzen & Mogelijkheden van de professional

Doelgroep: Deze module is bedoeld voor ervaren professionals die zich verder willen verdiepen in de begeleiding bij het stoppen met roken: POH-ers, huisartsen, (specialistisch) verpleegkundigen, coaches, persoonlijk begeleiders GGZ.

Methodiek: Praktijkgericht onderwijs, kernkwadranten en kernkwaliteiten, omgaan met weerstand, casuïstiek uit de praktijk.

Inhoud: Door deze module krijgen de deelnemers meer zicht op de eigen rol als coach/begeleider om cliënten te begeleiden bij het stoppen met roken. Deelnemers krijgen zicht op hoe hun eigen referentiekader invloed heeft op de begeleiding. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van theorie van kernkwadranten en –kwaliteiten. Bij deze module wordt gebruikt gemaakt van verschillende actieve werkvormen. Tijdens plenaire bijdragen worden theoretische onderwerpen afgewisseld met oefeningen en casuïstiekbespreking. Door het gebruik van uw eigen casuïstiek en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk wordt de leerervaring verhoogd.
Ook komt de rol van emoties uitgebreid aan bod. U neemt een “kijkje in het brein”

Elke professional heeft in zijn dagelijks werk te maken met ‘lastige cliënten’, maar niet iedereen vindt dezelfde mensen lastig om mee te werken. Welke aspecten zijn het voor u die iemand een ‘lastige cliënt’ maken? Waar liggen uw grenzen als professional, welke invloed heeft u en welke handvatten kan Motiverende gespreksvoering hierin bieden? Zijn er meer mogelijkheden om te motiveren?

Na het volgen van deze module 3:

 • Heeft u uw scala aan vormen van motiveren vergroot.
 • Heeft u inzicht in de oorzaak van weerstand in het begeleidingsproces, op wat er bij de cliënt gebeurt én bij de begeleider.
 • Bent u zich bewust van de grenzen van uw begeleiding .
 • Bent u zich bewust van de invloed van uw gedachten, waarden en overtuigingen op uw begeleiding.

Locatie: Incompany en open inschrijving (Haarlem).

Duur: 6 uur (9.30 – 16.30 u.)

Kosten: Incompany: € 2950,- per groep max. 20 deelnemers. Open inschrijving € 375,- p.p.

Data: zie site www.momentumtraining.nl

Accreditatie: 6 punten

 • Kwaliteitsregister Stop met Roken,
 • NVvPO,
 • V&V en Register Zorgprofessionals,
 • Verpleegkundig Specialisten Register.

Toelatingseis: MBO+ werk- of denkniveau; Niveau opleiding HBO

Aanmelden: [email protected]

Docenten: Simone Königs tel. 0654357575

Momentum Training module 4: trainer Voel je Vrij! stoppen met roken & leefstijltraining algemeen (voorheen Pakje Kans)

Doelgroep: Zorgprofessionals en coaches die rokers in groepsverband willen begeleiden bij het stoppen met roken.

Methodiek: Praktijkgericht onderwijs waarin theorie en praktische oefening met het werken met groepen afgewisseld worden.

Inhoud: Van 1 op 1 begeleiding naar groepsbegeleiding. Deze module bouwt voort op module 1 en 2. Groepsgespreksvaardigheden, groepsdynamiek, leren werken met het werkboek van de groepstraining Voel je Vrij! Algemeen.

Locatie: Incompany en open inschrijving(Haarlem).

Duur: 6 u (9.30 – 16.30 u.)

Kosten: Incompany: € 2950,- per groep max. 20 deelnemers, excl. werkboeken à € 25,- p.p. Open inschrijving: € 375,- p.p. incl. werkboek

Data: zie site www.momentumtraining.nl

Accreditatie: in aanvraag

 • Kwaliteitsregister Stoppen met roken.

Toelatingseis: Na het volgen van de Momentum modules 1 en 2 of gelijkwaardige opleidingen kan men opgeleid worden tot groepstrainer Voel je Vrij! Algemeen.

Aanmelden: [email protected]

Docenten: Simone Königs tel. 0654357575

Opleiding tot trainer Voel je Vrij! stoppen met Roken & Leefstijltraining GGZ

Doelgroep: Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van GGZ-instellingen o.a. verpleegkundig specialisten, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers en leefstijlcoaches

Methodiek: Voel je Vrij! trainers begeleiden cliënten én medewerkers in de eigen organisatie bij stoppen met roken en een betere leefstijl.
Praktijkgericht onderwijs waarin theorie en praktische oefening met het werken met groepen afgewisseld worden, motiverende gespreksvoering, in kaart brengen van rookbeleid in de organisatie en handvatten voor aanscherpen en handhaving.

Inhoud:
Dag 1
Basiskennis over tabaksverslaving: hoe ontstaat de verslaving, kenmerken verslaving, stoppen met roken, ontwenningsverschijnselen, fasen van gedragsverandering, stappenplan stoppen met roken begeleiding, kennis over nicotinevervangers als hulpmiddel bij het stoppen. Stappenplan voor rookbeleid in de eigen organisatie.

Dag 2
Roken en psychiatrie: relatie roken en psychiatrie, invloed nicotine op medicatie, zoals antipsychotica, behandeling en begeleiding stoppen met roken van psychiatrische patiënten.
Leren werken met het werkboek van de interventie en de diverse werkvormen zoals visualisaties.

Dag 3
Voel je Vrij! training van theorie naar praktijk: motiverende gespreksvoering, groepsgespreksvaardigheden. Oefenen met uitvoeren Voel je Vrij! trainingsbijeenkomsten. Oefenen gebruik koolmonoxidemeter

Dag 4
Voel je Vrij! training in de praktijk. Klaar voor de start?!!!: Oefenen met uitvoeren Voel je Vrij! trainingsbijeenkomsten, startbijeenkomst. Klaar voor de start om VjV! training te geven? Puntjes op de i van eigen stappenplan.
Kwaliteitsborging: intervisie, supervisie, nascholing

Locatie: Incompany en open inschrijving (Haarlem).

Duur: 4 dagen van 7 uur.

Kosten: Open inschrijving: €1085,– voor de gehele opleiding incl. materiaal, koffie, thee en excl lunch. De opleiding gaat door bij 8 inschrijvingen. Incompany per groep: €9975,– (BTW vrij); minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

Accreditatie: 24 punten

 • Kwaliteitsregister Stop met Roken
 • De interventie is erkend door de Commissie interventies langdurige GGZ Trimbos-instituut

Toelatingseis: Werkzaam in de GGZ, MBO+ werk- of denkniveau; Opleiding is op hbo-niveau. Per organisatie moeten 2 medewerkers zich samen inschrijven, omdat de interventie door 2 trainers gegeven gaat worden

Aanmelden: [email protected]

Docenten: Simone Königs tel. 0654357575

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top