single.php

NSPOH

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding van mensen met psychiatrische problematiek

Doelgroep: Huisartsen, bedrijfsartsen of medisch specialisten die zich willen verdiepen in begeleiding bij stoppen met roken.

Methodiek: 7-stappenplan; motiverende gespreksvoering.

Inhoud: Stoppen met roken is voor iedere roker moeilijk, en al helemaal voor rokers met psychiatrische problemen. Onder zorgprofessionals leeft vaak de gedachte “Roken? Moet je ze dat ook nog afnemen?”. Ook is er behandelpessimisme: “Deze rokers kunnen niet stoppen”. In deze module worden de ideeën en (voor-)oordelen over roken en psychiatrie onder de loep genomen. Om begeleiding op maat te kunnen geven is kennis nodig over de relatie tussen roken en psychiatrie.
In deze module leert u welke specifieke aandachtsgebieden er zijn voor mensen met een psychiatrische aandoening die willen stoppen met roken. Uw coachende rol als zorgprofessional vraagt om andere vaardigheden dan bij rokers zonder deze problemen. Het is een proces van kleine stapjes, waarbij u rekening moet houden met de draagkracht van uw cliënten en met de psychische schommelingen die gepaard kunnen gaan met stoppen met roken. U leert begeleidingstechnieken die het niet-cognitieve niveau aanspreken.

Locatie: Utrecht

Duur: 1 dag (2 dagdelen) en 1 uur zelfstudie.

Tijden: 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur.

Kosten: € 345,-

Accreditatie: 6 uur geaccrediteerd voor (her)registratie in het kader van AbSg voor de categorie sociale geneeskunde algemeen/algemeen medisch; ABC1 voor huisartsen; kwaliteitsregister V&V en voor praktijkondersteuners (aangevraagd)

Opmerkingen: Maximaal aantal deelnemers is : 15.

Toelatingseisen: Basiskennis tabaksverslaving

Aanmelden: nspoh scholing

Docent: S. Königs

Groepstrainer Voel je Vrij! Stoppen met Roken

Doelgroep: Deze training is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals die rokers in groepen willen begeleiden. Praktijkondersteuners, (long-) verpleegkundigen, coaches, leefstijlbegeleiders, bedrijfsartsen etc.

Methodiek: Tijdens deze training leert u alle ins en outs van de methode ‘Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining’. Deze methode voor groepbegeleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken.
De methode ‘Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining’ is een kortdurend, maar intensief traject dat bestaat uit gedragsmatige ondersteuning in combinatie met een farmacologisch hulpmiddel.
In deze methode is er naast aandacht voor alle facetten van het stoppen met roken, aandacht voor positieve leefstijlverandering. Iedere deelnemer krijgt een ‘maatje’ uit de groep, waardoor extra steun gegeven en gekregen kan worden. Er wordt gewerkt met het Voel je Vrij! werkboek. Hierin staan de oefeningen die gemaakt worden en opdrachten die men individueel of met het ‘maatje’ uitvoert. Ook is er achtergrondinformatie over roken, stoppen met roken, nicotinevervangers en leefstijl in beschreven.
Bij de methode ‘Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining’ wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, zoals bijvoorbeeld visualisaties, ontspanningsoefeningen, muziek en ankers leggen, waarbij niet alleen het cognitieve niveau aangesproken wordt.  In 10 weken zijn er 7 bijeenkomsten en de 12e week een evaluatie per email.

Inhoud: Stoppen met roken in een groep heeft hoge slagingspercentages. Rokers ervaren steun van elkaar en kunnen hun ervaringen delen. Het begeleiden van een groep vraagt om andere vaardigheden dan individuele begeleiding.
Essentieel in de begeleiding zijn de techniek van motiverende gespreksvoering, het meegaan met weerstand en het aan het werk zetten van de deelnemers door achteruit te zitten en vragen te stellen in plaats van zelf oplossingen aan te bieden. Met deze training vergroot u uw kennis en vaardigheden als stoppen met roken begeleider om groepstrainingen te kunnen geven.

Werken met groepen
Het trainen van een groep vraagt specifieke vaardigheden van de trainer. Tijdens deze training leert u onder andere te werken met drie belangrijke aspecten van groepsbegeleiding. Het gaat dan om de inhoud, de procedure en de interactie.
Wat de inhoud betreft heeft de trainer de taak dat de juiste informatie op tafel komt. Wat betreft de procedure heeft u een structurerende rol, u kent het thema van iedere bijeenkomst en u weet wat aan de orde moet komen. U zorgt dat er kennis wordt overgedragen, ervaringen uitgewisseld worden, oefeningen gedaan worden en afspraken gemaakt worden. Wat betreft de interactie heeft de trainer een stimulerende rol om te zorgen dat iedereen aan bod komt, dat er veiligheid in de groep ervaren wordt en er naar elkaar geluisterd wordt.

Locatie: Utrecht

Duur: 2 dagen (4 dagdelen) en circa 4 uur zelfstudie

Tijden: 09:30-12:30 / 13.30-16.30

Kosten: € 790,-

Vooropleiding/Toelatingseisen: HBO werk- en denkniveau. Om deze module te volgen is basiskennis nodig over tabaksverslaving en motiverende gespreksvoering. Een andere mogelijkheid is het volgen van de modules 1 Tabaksverslaving en 2 Motiveren kun je leren van Momentum Training & Coaching of door uw ervaring met 1 op 1 begeleiding van rokers.

Accreditatie: 12 uur voor (her)registratie in het kader van:

  • ABC1 voor huisartsen
  • AbSg voor de categorie sociale geneeskunde algemeen / algemeen medisch
  • Kwaliteitsregister V&V

Opmerkingen: Maximaal aantal deelnemers is : 16.

Aanmelden: nspoh scholing

Docent: Simone Königs

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top