Kwaliteitsregister

In het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken staan zorgverleners geregistreerd, die een bewezen effectieve behandeling bij stoppen met roken aanbieden. De eisen voor registratie komen uit de Zorgmodule Stoppen met Roken. Het beheer van het Kwaliteitsregister is in handen van het Partnership Stop Met Roken.

Voor meer informatie over het Kwaliteitsregister zie de website: www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl.