single.php
. . . professionals stoppen-met-roken1 Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Ieder jaar doen naar schatting 1 miljoen rokers een poging om te stoppen. De afgelopen jaren gebruikte gemiddeld zo’n veertig procent van deze mensen een hulpmiddel (bijvoorbeeld medicatie, erkende begeleiding door een zorgverlener of coach of een zelfhulpmiddel) bij het stoppen met roken1.

Gebruik van een bewezen effectief hulpmiddel bij stoppen met roken vergroot de kans op succes. Van de volgende hulpmiddelen is aangetoond dat deze de succeskans vergroten2-4:

  1. erkende begeleiding door een zorgverlener of coach, individueel, telefonisch of in een groep
  2. nicotinevervangers;
  3. ondersteunende medicijnen op recept: bupropion, nortriptyline, varenicline;
  4. bepaalde zelfhulpmaterialen.

Erkende begeleiding door een zorgverlener of coach is over het algemeen effectiever dan alleen zelfhulpmateriaal, zoals folders en online informatie.

Als de roker dit graag wil of als de zorgverlener het nodig vindt kan er naast de gesprekken ook medicatie worden aangeboden. De kans dat stoppen met roken lukt, is het grootst als de roker gebruik maakt van erkende begeleiding samen met medicatie. De medicatie dient ter ondersteuning van de begeleiding. Onder medicatie vallen nicotinevervangers en medicijnen op recept.

Bronnen

  1. Trimbos-instituut i.s.m. CBS en RIVM. (2018). LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor.
  2. Stichting Partnership stop met roken. (2017). Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning (herziening 2016). Trimbos-instituut.
  3. Kerngroep Zorgstandaard Tabaksverslaving. (2019). Zorgstandaard Tabaksverslaving. Partnership Stop met Roken.
  4. Chavannes, N., Drenthen, T., Wind, L., Van Avendonk, M., Van den Donk, M., & Verduijn, M. (2017). NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken. Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Formulier Stoppen met Roken

Het Landelijk Uniform Aanvraagformulier Stoppen met Rokenzorg kunt u hier downloaden. Dit formulier wordt door de behandelaar ingevuld. Per jaar wordt er één stoppoging vergoed.

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top