single.php
. . . professionals stoppen-met-roken1 hulpmiddelen Nut en effectiviteit

Nut en effectiviteit

De richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving bevelen gebruik van bepaalde, ‘bewezen effectieve’ hulpmiddelen aan.1-3 De effectiviteit van hulpmiddelen is voorwerp van veelvuldig onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen verschillen. Dit komt onder meer door verschillen in onderzoekssetting, proefpersonen, precieze hulpmiddelen (zoals bij ‘zelfhulpmateriaal’) en verschil in definitie wanneer een stoppoging geslaagd genoemd wordt. In meta-analyses worden meerdere onderzoeken samengevoegd en is het mogelijk om dankzij de grotere aantallen toch een uitspraak te doen over de effectiviteit. Welk hulpmiddel het best is, hangt echter altijd ook af van de individuele voorkeur.

Van de volgende hulpmiddelen is aangetoond dat deze de succeskans vergroten1-3:

  • erkende begeleiding door een zorgverlener of coach, individueel, telefonisch of in een groep
  • nicotinevervangers;
  • ondersteunende medicijnen op recept: bupropion, nortriptyline, varenicline;
  • bepaalde zelfhulpmaterialen.

Over het algemeen geldt dat erkende begeleiding door een zorgverlener of coach effectiever is dan alleen zelfhulpmateriaal. Als de roker dit graag wil of als de zorgverlener het nodig vindt kan er naast de begeleiding door een coach ook medicatie worden aangeboden. De kans dat stoppen met roken lukt, is het grootst als de roker gebruik maakt van erkende begeleiding samen met medicatie. Onder medicatie vallen nicotinevervangers en medicijnen op recept.

De medicatie dient ter ondersteuning van de begeleiding. Verder kan een stopadvies van een arts of andere zorgverlener de roker motiveren tot het doen van een poging tot stoppen met roken.1-3

Bronnen

1. Stichting Partnership Stop met Roken. (2017). Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning (herziening 2016). Trimbos-instituut. 
2. Kerngroep Zorgstandaard Tabaksverslaving. (2019). Zorgstandaard Tabaksverslaving. Partnership Stop met Roken. 
3. Chavannes, N., Drenthen, T., Wind, L., Van Avendonk, M., Van den Donk, M., & Verduijn, M. (2017). NGH-Behandelrichtlijn Stoppen met roken. Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top