single.php
. . . professionals stoppen-met-roken1 Platform Stoppen met Roken

Platform Stoppen met Roken

Waarom dit platform?

Kennis en ervaringen delen bevordert de kwaliteit van de stoppen met roken zorg. Dit platform is bedoeld om zorgprofessionals die zich bezig houden met stoppen met roken, te ondersteunen door: de mogelijkheid te bieden contact te leggen met andere zorgprofessionals en met experts op het terrein van stoppen met roken begeleiding uitwisseling van kennis en praktijkervaringen te faciliteren de vertaling van de richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ naar de praktijk te bevorderen.

Voor wie is dit platform bedoeld?

Het platform is bedoeld voor zorgprofessionals die zich (gaan) bezighouden met stoppen met roken van hun patiënten door te vragen naar rookgedrag, door te motiveren om te stoppen en/of gestopt te blijven, door een stopadvies te geven en/of door (intensieve) begeleiding te bieden of hiernaar te verwijzen.

Klik op de afbeelding om naar het platform te gaan.

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top