Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en smr ondersteuning

Op initiatief van Stichting Partnership Stop met roken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2016 de tweede herziening van de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning tot stand gekomen.

Op 4 onderwerpen was er behoefte aan actualisatie en herziening; gedragsmatige ondersteuning, farmacotherapeutische interventies, e-health ondersteuning en de e-sigaret. Deze kaart biedt een overzicht van de door de richtlijnwerkgroep geformuleerde aanbevelingen. Voor de overige onderwerpen blijft de Richtlijn-2004 en de herziening uit 2009 onverminderd gelden.

Lees hier de aanbevelingen van de Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning, herziening 2016.