single.php
. . . professionals stoppen-met-roken1 Stoppogingen

Stoppogingen

Hoeveel rokers deden in 2017 een stoppoging?

In 2017 deed 1 op de 3 van de rokers van 18 jaar en ouder een stoppoging, waarvan 87,1% het 24 uur of langer heeft volgehouden (serieuze stoppoging).

 • In totaal deed 41,0% van de rokers in 2017 een serieuze stoppoging. Dit percentage is gestegen ten opzichte van 2016 (32,5%) en 2015 (32,1%).
 • Laag opgeleide rokers doen minder vaak een stoppoging (31,6%) dan hoogopgeleide rokers. Er waren geen andere verschillen naar opleiding.
 • Het percentage rokers dat een serieuze stoppoging deed is het hoogst onder 25-39 jarigen (39,8%-44,1%) en het laagst onder de rokers van 65 jaar en ouder.1

Wat zijn redenen om te stoppen met roken?

Zorgen over de eigen gezondheid of de gezondheid van kinderen (indien van toepassing) vormen de belangrijkste motivatie voor stoppen onder zowel huidige rokers als ex-rokers, gevolgd door advies door deskundigen en advies of ondersteuning van familie of vrienden.

 • Van alle huidige rokers geeft 86,7% aan dat zorgen over hun eigen gezondheid zou motiveren om te stoppen.
 • Van de rokers met kinderen geeft 90,9% aan dat zorgen om hun kinderen zou motiveren om te stoppen.
 • Ook voor recente ex-rokers (die sinds 2013 zijn gestopt) zijn dit naar eigen zeggen belangrijke redenen geweest om te stoppen.
 • Van de huidige rokers denkt 75,9% dat een advies van een dokter of andere deskundige zou motiveren tot stoppen.
 • Voor de ex-rokers ligt dit veel lager: minder dan een derde (32,4%) geeft aan dat een advies van een deskundige hen heeft gemotiveerd om te stoppen.
 • Een dergelijk verschil is ook aanwezig voor de beschikbaarheid van gratis of goedkope stoppen-metroken medicatie: van de huidige rokers geeft de helft (51,2%) aan dat dit zou motiveren tot stoppen, terwijl dit voor één tiende van de ex-rokers (9,0%) naar eigen zeggen een motivatie is geweest om te stoppen.
 • Bij meer dan de helft van zowel de rokers (64,7%) als ex-rokers (57,0%) motiveert – of motiveerde – advies of ondersteuning van familie of vrienden tot stoppen met roken.
 • Ondersteuning via een telefonische of internet hulplijn motiveert het minst tot stoppen, indien van toepassing, voor zowel rokers (14,1%) als ex-rokers (8,1%). Een kanttekening bij deze vraag is dat respondenten niet altijd de keuze hadden voor ‘niet van toepassing’, en mogelijk niet met genoemde antwoordopties te maken hebben gehad, hier van af weten en/of er mee in aanraking zijn gekomen.2

1. LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. CBS en RIVM, 2017.
2. LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. CBS en RIVM, 2016.
Cijfers zijn samengevat in de Factsheet Roken onder volwassenen: kerncijfers 2017 CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut (2018).

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top