Stoptober

In september start voor de vijfde maal in Nederland de campagne 'Stoptober, 28 dagen niet roken!'. Het doel is om rokers te stimuleren om voor 28 dagen te stoppen met roken en daarvoor massale steun te organiseren. 

Zorgprofessionals hebben een belangrijk aandeel gehad in het succes van Stoptober 2014, 2015, 2016 en 2017. Wij hopen van harte dat u aan Stoptober 2018 zult deelnemen door uw patiënten te attenderen op Stoptober. De campagne biedt een nieuwe manier om stoppen met roken met uw patiënten te bespreken en is uitstekend te combineren met een stopadvies en de bestaande richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving. Kijkt u in het menu voor meer informatie, onder meer hoe u met minimale tijdsinvestering Stoptober kunt ondersteunen!

Stoptober is theoretisch goed onderbouwd en is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en richtlijnen voor het professioneel handelen. Deelname aan Stoptober biedt rokers de mogelijkheid om een succesvolle stoppoging te doen. Immers, 28 dagen rookvrij zijn betekent dat het doel gehaald is. Bovendien laat onderzoek naar deelnemers aan Stoptober in het Verenigd Koninkrijk zien dat deelnemers die 28 dagen rookvrij zijn zijn geweest een 5x grotere kans hebben op definitieve abstinentie.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap en het PPP Stoppen met roken ondersteunen dan ook van harte deze campagne. Klik hier voor de steunbetuiging van de voorzitter van het PPP Stoppen met Roken, professor dr Niels Chavannes.

Initiatiefnemers van Stoptober zijn de Alliantie Nederland Rookvrij, KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, GGD-GHOR, Trimbos-instituut en het Ministerie van VWS.

Doe mee, zodat dit jaar 1000 praktijken van zorgprofessionals (huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, instellingen voor verslavingszorg en aanbieders van stoppen met roken begeleiding verwijzen naar www.stoptober.nl.