Stoptober in de zorg

Ieder jaar overlijden 20.000 mensen aan roken of een aan roken gerelateerde aandoening. Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte (Gelder e.a. 2012). In 2017 rookte iets minder dan een kwart (23,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder (Bron: Kerncijfers Roken 2017, Trimbos-instituut, 2018). In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat dit aantal in 2020 gedaald moet zijn tot onder de 20%, en in 2040 zelfs tot onder de 5% (Bron: Nationaal Preventieakkoord 2018).

Verschillende groepen zorgprofessionals zien patiënten die roken en mogelijk roken gerelateerde klachten hebben. Jaarlijks bezoekt 70% van de Nederlanders de huisarts. 84% vindt het acceptabel dat de huisarts de risico’s van roken en stoppen met roken bespreekt. Dit maakt de huisartsenpraktijk een belangrijke setting voor de eerste SMR-interventie (Chavannes e.a. 2007). Huisartsen krijgen tevens relatief vaak te maken met patiënten met aan roken gerelateerde gezondheidsklachten, zoals hoesten, en aandoeningen waarvoor roken een extra risicofactor is. Dit is voor huisartsen vaak de reden om rookgedrag te bespreken en een stoppen met roken advies te geven (Jacobs-van der Bruggen M. e.a, 2009).

Ook medisch specialisten hebben veelvuldig te maken met klachten die roken gerelateerd zijn, waarbij stoppen met roken een positief effect heeft op de behandeling.
Apotheken kunnen een belangrijke voorlichtingstaak op zich nemen wat betreft therapietrouw en juist gebruik van medicatie die het stoppen ondersteunt.
Ook aanbieders van intensieve gedragsmatige stoppen met roken begeleiding kunnen Stoptober ondersteunen door deelnemers aan Stoptober die extra ondersteuning wenselijk vinden te ondersteunen om 28 dagen niet te roken. Klikt u hier voor een beschrijving van de aanbieders van intensieve gedragsmatige stoppen met roken begeleiding.

Zorgprofessionals zetten zich vaak in om rokende patiënten een stopadvies te geven en/of te motiveren tot definitief stoppen met roken. Voor alle rokende patiënten en zeker voor hen, die nog niet toe zijn aan definitief stoppen met roken of geen vertrouwen meer hebben in het eigen vermogen om definitief te stoppen, biedt Stoptober een prachtige gelegenheid om met heel veel steun gedurende 28 dagen (ervaringen op te doen met) te stoppen met roken.