single.php
. . . professionals stoptober Evaluatie 2015-2016

Evaluatie 2015-2016

Evaluatie 2015

Stoptober 2015 is in Nederland onderzocht door middel van een retrospectief onderzoek onder de deelnemers. Er is gekeken welke wijzigingen er zijn opgetreden in rookgedrag en in de socio-cognitieve determinanten (zoals attitude).1

Resultaten

67% van de deelnemers was twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt. Degenen die wel weer rookten, rookten minder: van gemiddeld 17,1 naar 10,1 sigaretten per dag. Daarnaast waren de positieve overtuigingen ten aanzien van roken gedaald en de negatieve overtuigingen toegenomen. Deze veranderingen waren vooral zichtbaar bij deelnemers die tijdens Stoptober veel steun hadden ervaren en die het doel om 28 niet te roken hadden gehaald.

Conclusie

Dit onderzoek levert de eerste wetenschappelijke onderbouwing er voor dat Stoptober rokers helpt om het rookgedrag en overtuigingen ten aanzien van roken te veranderen en om stoppen met roken te bevorderen.

Evaluatie 2016

In 2016 heeft de afdeling sociale geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Stoptober. En wat blijkt; Stoptober werkt.

Resultaten

Uit het onderzoek komen de volgende resultaten naar voren:

  • Er is een hogere slagingskans met Stoptober: 70% van de Stoptober deelnemers heeft Stoptober volgehouden en niet gerookt. Daarnaast is 52% van de deelnemers zelfs na drie maanden nog gestopt met roken.
  • Het zelfvertrouwen groeit door Stoptober: dankzij Stoptober neemt het zelfvertrouwen toe dat stoppen met roken lukt. De redenen die deelnemers aangeven waarom Stoptober voor hen werkt: de gratis Stoptober app (38%), samen stoppen (37%) en tijdsaanduiding (30%). Ook ervaren stoppers grote steun door hulp vanuit Stoptober en andere stoppers. De tijdsaanduiding blijkt daarnaast belangrijk; een stoppoging duurt 28 dagen.
  • Stoptober is een nieuw internationaal stopmoment: Stoptober is een nieuw belangrijk nationaal stopmoment geworden naast 1 januari. Google toont aan dat de zoekopdrachten naar stoppen met roken in oktober het niveau van 1 januari heeft bereikt.
  • Deelname aan Stoptober heeft een positief effect op stoppen met roken: dit onderzoek biedt nieuw bewijs dat deelname aan Stoptober een gunstig effect heeft op roken. Deelname aan Stoptober heeft niet alleen effect op rookgerag, maar ook op het zelfvertrouwen die rokers.

Eerdere gegevens

In Engeland is in 2012 voor het eerst deze massamediale campagne gevoerd. In oktober 2012 zijn meer mensen gestopt dan in de jaren 2007 tot 2011. Deelnemers die er in geslaagd waren om 28 dagen niet te roken, hadden een 5x grotere kans om definitief te stoppen.

Stoptober 2014 is gemonitord via het Continu Onderzoek Rookgewoonten, een representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking ouder dan 15 jaar, dat jaarlijks werd uitgevoerd. Die onderzoek liet zien dat 46% bekend was met Stoptober. Een kwart van de respondenten was op de hoogte van het bestaan van de website. De TV-spot heeft verreweg de meeste bekendheid gegeven aan Stoptober, gevolgd door de radiospot en aandacht in het radioprogramma van Gijs Staverman, ambassadeur van Stoptober 2014. Ook via regionale en landelijke dagbladen, social media en internet is men geïnformeerd over de campagne Stoptober.

Daarnaast zijn er cijfers via de website, app en Facebook gegenereerd. In 2014 waren er ruim 38.000 deelnemers aan Stoptober, dat wil zeggen 38.511 mensen die zich hebben ingeschreven op de website Stoptober.nl. In 2015 waren dit er bijna 70.000. 

1. DJT van Benthem, AE Kunst. The impact of a temporary smoking abstinence campaign on smoking and its socio-cognitive determinants: a retrospective study. Rapport, AMC/UvA, Afdeling Sociale Geneeskunde, 2016.

Deelnemen als zorgverlener

Wilt u deelnemen aan Stoptober 2018, bestel dan een Stoptober-kit.

App en Facebook

De Stoptober-app is 50.500 keer gedownload, waarvan 30.000 Apple en 20.000 Android gebruikers. 
De Facebookpagina Stoptober kende 9.779 deelnemers in de Facebook community. In totaal zijn 1,8 miljoen mensen bereikt door alle Facebook berichten.

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top