Huisartsenpraktijk

Rokers in Nederland

Ongeveer een kwart (25%) van de Nederlanders rookt wel eens.1 Ongeveer 80% van de rokers wil eigenlijk graag stoppen2 en maar liefst een derde van hen heeft dat het afgelopen jaar ook geprobeerd.1 Maar stoppen met roken is lastig, zeker zonder professionele hulp of steun vanuit de omgeving.

Stoptober

Stoptober is een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk stopmoment van 28 dagen in oktober. Rokers kunnen zich opgeven en krijgen positieve, motiverende feedback via de app. Ook kunnen ze onderling ervaringen uitwisselen via de Facebookpagina.

Waarom meedoen aan Stoptober?

  • Stoptober heeft een positieve, motiverende insteek. Rokers motiveren en steunen elkaar.
  • Het is laagdrempelig: de uitdaging van 28 dagen niet roken is veel beter te overzien dan helemaal stoppen. Natuurlijk worden deelnemers wel gestimuleerd om vol te houden.
  • Van vorige jaren weten we dat het ook de laagopgeleide doelgroep aanspreekt: juist hier is het percentage rokers het hoogst.3
  • 67% van de deelnemers was twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt. Onder degenen die nog wel rookten was het aantal gerookte sigaretten gedaald van 17 naar 10 sigaretten per dag.3
  • Daarnaast stonden de deelnemers positiever ten aanzien van stoppen en negatiever ten aanzien van roken. Deze veranderingen waren vooral zichtbaar bij deelnemers die tijdens Stoptober veel steun hebben ervaren en die het doel om 28 dagen niet te roken hadden gehaald.

Hoe steunt u Stoptober?

Op 8 september gaat Stoptober van start. U kunt meedoen door vanaf dit moment posters op te hangen in de wacht- en spreekkamer. Tijdens consulten kunt u Stoptober kort benoemen bij uw rokende patiënten of patiënten met rokende partners, en een flyer meegeven. Zij kunnen op www.stoptober.nl alle informatie vinden en zich inschrijven.

De posters en flyers zijn dit jaar gratis te bestellen. Via deze link ziet u een online toelichting. Ook als u vorig jaar materialen heeft gekregen, dient u deze dit jaar opnieuw via de website te bestellen.

Bronnen:

1. CBS Gezondheidsenquête (2015). Terug te vinden via CBS Statline.
2. Data van het Continu Onderzoek Rookgewoonten (2014 en voorgaande jaren), zoals beschreven in Factsheet COR 2014 (2015). Trimbos-instituut, Utrecht.
3. DJT van Benthem, AE Kunst. The impact of a temporary smoking abstinence campaign on smoking and its socio-cognitive determinants: a retrospective study. AMC/UvA Sociale Geneeskunde, 2016.