Intensieve gedragsmatige begeleiding in Stoptober

Ook bij deelname aan Stoptober kan intensieve gedragsmatige ondersteuning wenselijk zijn. Deze heeft enkele onderscheidende kenmerken ten opzichte van de werkwijze bij begeleiding gericht op definitieve abstinentie. Deze  zijn ontwikkeld in enkele brainstormsessie met ervaren SMR-coaches.

In het rechtermenu staan de aandachtspunten uitgebreider en in chronologische volgorde beschreven. Het gaat hier om een stappenplan van drie contactmomenten.