Stoptober inpassen in het professionele handelen

Het onder de aandacht brengen van Stoptober is verenigbaar met deze richtlijnen en de interventies die hierin genoemd en effectief bevonden zijn. De in de richtlijnen genoemde interventies zijn gericht op definitieve abstinentie.

Deelname aan Stoptober is een op zichzelf staande interventie. Ook bij deelname aan Stoptober kan intensieve gedragsmatige begeleiding geïndiceerd zijn. Deze begeleiding heeft enkele specifieke kenmerken, die in drie contactmomenten zijn uitgewerkt.

Wanneer patiënten gedurende Stoptober gemotiveerd geraakt zijn om rookvrij te blijven, kan intensieve gedragsmatige begeleiding het rookvrij blijven ondersteunen. Toeleiding naar één van de in de richtlijnen genoemde bewezen effectieve interventies is dan wenselijk. Kijkt u hiervoor op de sociale kaart.

Gratis nascholingsavond Stoptober

Kijk hier voor voor de presentaties.