Hoe motiveer ik mijn patiënt om deel te nemen?

Het motiveren tot en begeleiden bij stoppen met roken in het kader van Stoptober heeft specifieke kenmerken. Hieronder vindt u op welke wijze u uw patiënten kunt motiveren. Ook voor intensieve gedragsmatige ondersteuning zijn speciaal voor Stoptober tips ontwikkeld. Deze kwamen tot stand in enkele brainstormsessies die het Trimbos-instituut samen met zeer ervaren rookstopcoaches heeft gevoerd. De tips en aanpak zijn beschreven in de contactmomenten in het submenu.

Motiveren tot deelname aan Stoptober:

1. Stopadvies
Ik adviseer u (gezien uw klachten) dringend om te stoppen met roken.
Afhankelijk van de klachten van de patiënt kunt u dit stopadvies meer toespitsen.

2. Voordelen van Stoptober benoemen: 28 dagen niet roken
Als positieve en unieke elementen van Stoptober kunt u noemen:

  • U kunt uitproberen hoe het rookvrij zijn bevalt
  • U stopt samen met heel veel andere rokers en dat maakt uit!
  • Het gaat om stoppen voor 28 dagen en niet voor de 'eeuwigheid'
  • 70% van de Stoptober deelnemers heeft Stoptober in 2016 volgehouden en niet gerookt. Daarnaast is 52% van de deelnemers zelfs na drie maanden nog gestopt met roken.
  • U ontvangt heel veel steun via de vernieuwde Stoptober app, met community functie. Stoppers kunnen steun krijgen van de omgeving (bijvoorbeeld hun voetbalteam), kunnen bijhouden hoe lang zij gestopt zijn en kunnen uitrekenen wat het aan geld en gezondheidswinst heeft opgeleverd.

Naast alle specifieke Stoptoberhulp kunt u ook gebruik maken van medicamenteuze ondersteuning en is intensieve, gedragsmatige ondersteuning beschikbaar

3. Medicamenteuze ondersteuning
De campagne loopt in de maanden september en oktober. Het bespreken van medicamenteuze ondersteuning past ook binnen deelname aan Stoptober. Nicotine vervangende middelen hebben mogelijk gezien de duur van Stoptober de voorkeur boven receptmedicatie.

4. Benoem dat u en andere zorgprofessionals Stoptober ondersteunen
Bespreek met uw patiënt dat u en vele deskundigen Stoptober een waardevolle campagne achten.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap en Partnership Stoppen met Roken ondersteunen Stoptober.

5. Verwijs uw patiënt naar Stoptober.nl om mee te doen
Registratie op www.stoptober.nl is voldoende om toegang te krijgen tot alle informatie over Stoptober.

6. Complimenteer de patiënt om zijn/haar moed om deel te nemen.