single.php
. . . professionals wet-en-beleid Beleid gericht op preventie

Beleid gericht op preventie

Preventie, het voorkómen van een rookverslaving, is doorgaans gericht op jongeren. Er wordt onderscheid gemaakt in universele preventie (gericht op de hele bevolking), selectieve preventie (gericht op een risicogroep) en geïndiceerde preventie (op indicatie; bijvoorbeeld gericht op jongeren die af en toe roken). Er zijn verschillende preventieprogramma’s en -interventies in Nederland, onder meer:

  • Helder op School, een schoolprogramma over roken, alcohol en drugs, biedt zowel voorlichting aan jongeren als handvatten voor het betrekken van ouders, stellen van regels en het signaleren en begeleiden van jongeren die veel gebruiken.
  • Smoke Alert, online advies op maat voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar.
  • Hoe pak jij dat aan? een programma met tips voor ouders over de omgang met gebruik van middelen door hun kind.
  • Rookvrij Opgroeien, een programma gericht op het voorkomen van meeroken door kinderen via de kraamzorg en JGZ.

Zie het Loket Gezond Leven voor een overzicht van (preventieve) interventies rond roken.

Daarnaast zijn er verschillende beleidsmaatregelen, die het roken kunnen ontmoedigen. Meer informatie over deze maatregelen volgt op de volgende pagina’s:

Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid, daarom wil de overheid het ontmoedigen. Vanaf 20 mei 2016 gelden er nieuwe regels om roken nog meer te ontmoedigen. Zo is er een reclameverbod en een leeftijdsgrens voor de verkoop van e-sigaretten. Lees verder op de website Rijksoverheid.nl.

Rookbeleid: advies voor gemeenten

Bekijk hier hoe het Trimbos-instituut gemeenten ondersteunt bij het rookbeleid.

Het RIVM biedt informatie over de factoren die invloed hebben op beginnen met roken en geeft een internationale vergelijking van preventiebeleid.

 

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top