Nieuws

Het lokale tabaksontmoedigingsbeleid

26-feb-2013 - Fleur Huijsman e.a. brachten het huidige lokale tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland in kaart en de bestaande plannen voor de toekomst. Zij concludeerden dat bij 60% van de responderende beleidsambt..
lees verder

Engelse Minister Gezondheid stelt verbod voor op roken in auto als daar ook kinderen in zitten

26-feb-2013 - Engelse Minister Gezondheid stelt verbod voor op roken in auto als daar ook kinderen in zitten. Het gehele artikel kun je vinden op Telegraph.uk.  ..
lees verder

Rookvrije horeca: de overheid moet er nu 100% achter gaan staan

26-feb-2013 -   [Onderstaande column van Marc Willemsen, Hoogleraar Tabaksbeleid STIVORO en Universiteit van Maastricht, is geschreven op verzoek van het NET - Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging va..
lees verder

Onderzoek: 'Kiezen voor rokende vrienden door adolescenten'

26-feb-2013 - Liesbeth Mercken e.a. onderzochten de rol van ouders en opvoeding bij de keuze van hun kinderen voor rokende vrienden. Zij vonden dat adolescenten die veel psychologische controle door hun ouders erva..
lees verder

De start van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging

26-feb-2013 -   Op 11 februari jongsleden vond een eerste discussiebijeenkomst plaats van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) bij het Trimbos-instituut. Er was taart, er waren veel ambitie..
lees verder