Bericht

Nieuwe website Rokeninfo.nl bevordert tabaksontmoediging

vrijdag 4 januari 2013

Het Trimbos-instituut heeft op 1 januari de website www.rokeninfo.nl gelanceerd. Professionals en publiek kunnen op deze site terecht voor betrouwbare en actuele informatie over roken, tabak en de schadelijke effecten hiervan op de gezondheid.

De informatie is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke stand van zaken. De website is verbonden aan de Roken Infolijn (tel: 0900 -1995). Deze telefoonlijn biedt informatie over tabak en roken en geeft advies bij stoppen met roken.

Rokeninfo.nl en de Roken Infolijn zijn onderdeel van de publieksvoorlichting over middelengebruik en verslaving van het Trimbos-instituut. Het team achter Rokeninfo.nl en de Rokeninfolijn heeft inhoudelijke expertise en ervaring met rokengerelateerde thema's en verslavingsproblematiek.  Rokeninfo.nl is een belangrijke toevoeging aan Alcoholinfo.nl en Drugsinfo.nl die nu al meer dan 15 jaar het algemeen publiek voorzien van betrouwbare informatie en advies over middelengebruik en verslaving. Deze toevoeging is een bevestiging dat tabak een verslavend middel is en roken als verslaving wordt erkend.

Het algemeen publiek kan nu via één telefoonlijn (0900-1995, € 0.10 cpm) vragen stellen over tabak, alcohol en drugs.

Rokeninfo.nl valt onder het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) van het Trimbos-instituut. Het NET zal in samenwerking met stakeholders op onafhankelijke en wetenschappelijke basis kennis en expertise ontwikkelen, bundelen en verspreiden en hiermee een bijdrage leveren aan tabaksontmoediging in Nederland. Het NET zet zich met Rokeninfo.nl in om mensen te weerhouden van tabaksgebruik, en rokers en niet-rokers te informeren over tabaksgebruik en de schadelijkheid ervan. Daarnaast levert het NET kennis over preventie, behandelingen en beleid aan professionals, wetenschap en overheid. Uiteindelijk doel is om ziekte- en sterftecijfers die voortvloeien uit het gebruik van tabak terug te dringen.

Rokeninfo.nl is tot stand gekomen met financiering van het ministerie van VWS.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de persvoorlichters van het Trimbos-instituut:
Marjan Heuving, tel 030 - 297 11 38 of 06 – 5139 5629
Laila Zaghdoudi, tel 030-295 93 82 of 06 – 5345 4002