Bericht

Onderzoek: 'Sociale omgeving van invloed op rookgedrag scholieren'

donderdag 10 januari 2013

Schoolorganisatiekenmerken, vriendschapsselectie en de invloed van vrienden beïnvloeden het rookgedrag van scholieren.

Chip Huisman concludeert tevens dat bij een negatieve houding van ouders met betrekking tot roken de kans dat hun kinderen roken afneemt. Daarnaast blijkt ook de houding van de ouders van vrienden van belang.

Meer informatie over dit promotie-onderzoek kun je vinden op de website UVA.nl.