Bericht

Het lokale tabaksontmoedigingsbeleid

dinsdag 26 februari 2013

Fleur Huijsman e.a. brachten het huidige lokale tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland in kaart en de bestaande plannen voor de toekomst. Zij concludeerden dat bij 60% van de responderende beleidsambtenaren tabaksontmoediging in de huidige nota gezondheidsbeleid staat.

Opvallend was dat in toekomstige nota's tabaksontmoediging vaker als onderdeel van het genotsmiddelenbeleid dan als zelfstandig thema wordt opgenomen.

Het artikel is verschenen in TSG jaargang 91, nummer 1 (2013) p. 52-59.