single.php
. . . wet Wat kun je doen tegen het meeroken op het werk?

Wat kun je doen tegen meeroken op het werk?

Het is de plicht van de werkgever om er voor te zorgen dat er niet (mee-)gerookt wordt op het werk. Wijs je werkgever op die plicht uit art.11a lid 1 van de Tabakswet om een rookvrije werkplek voor alle werknemers te realiseren. Je kunt ook de ondernemingsraad en/of arbo-arts op de hoogte brengen van deze wetsovertreding.

Wanneer de werkgever geen gehoor geeft aan klachten over (mee-)roken en niet van plan is een goed rookbeleid in te voeren, dan kun je ook een klacht indienen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (tel. 0800-0488 of via het klachtenformulier). Deze ziet toe op de naleving van de Tabakswet en is bevoegd boetes op te leggen. Deze bedragen € 600,- tot € 4500,- bij herhaling. Wanneer je aantoonbare gezondheidsschade hebt ondervonden door langdurig gedwongen meeroken op het werk, kun je – met behulp van een advocaat – een schadeclaim indienen bij de werkgever.

Stel een vraag
Scroll naar top