Stoppen met roken

Van de rokers heeft 32,5% een (serieuze) stoppoging gedaan, dat wil zeggen: 24 uur of langer volgehouden om niet te roken. Dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van 2014 (32,9%) en 2015 (32,1%). Het percentage rokers dat een serieuze stoppoging heeft gedaan verschilde niet naar geslacht, opleiding of leeftijd. De voornaamste redenen om te (gaan) stoppen zijn, naar eigen zeggen, zorgen over de eigen gezondheid of de gezondheid van kinderen.

Er zijn verschillende richtlijnen over de behandeling van een tabaksverslaving. Hierin wordt onder meer langdurige begeleiding en gebruik van hulpmiddelen aangeraden bij stoppen met roken. Over minderen met roken zijn de meningen verdeeld, omdat de gezondheidswinst hiervan beperkt is en het vaak moeilijk wordt gevonden om vol te houden. 

Voor rokers die hulp zoeken bij stoppen met roken, is er een ‘sociale kaart’ waar zij met behulp van postcode of woonplaats adressen voor begeleiding in de buurt kunnen vinden.

Zie het Loket Gezond Leven voor een overzicht van preventieve en behandelinterventies rond roken.