single.php

Zelfhulp

Er zijn in Nederland verschillende zelfhulpmiddelen op de markt.

  • Brochures en folders, zoals ‘Wat je zou moeten weten over stoppen met roken’
  • Informatie op websites, zoals www.rokeninfo.nl/publiek
  • Online hulp bij stoppen, zoals destopsite.
  • Het Trimbos-instituut ontwikkelde Stopstone, een app die jongeren ondersteunt bij hun poging te stoppen met roken.
  • Boeken over stoppen met roken, zoals ‘Nederland stopt! Met roken’.
  • Nicotinevervangende middelen: zie Medicatie

In grootschalige studies naar gebruik van zelfhulpmaterialen is aangetoond dat de gemiddelde kans op succes iets groter is bij gebruik van zelfhulp dan zonder. Dit zegt echter weinig over de effectiviteit van de materialen op de Nederlandse markt.

De kans dat stoppen met roken lukt, is het grootst als de roker gebruik maakt van erkende begeleiding door een zorgverlener of coach in combinatie met medicatie. Onder medicatie vallen nicotinevervangers en medicijnen op recept.

De medicatie dient ter ondersteuning van de begeleiding.1-3

Download hier gratis de publieksbrochure ‘Wat je zou moeten weten over stoppen met roken’ van het Trimbos-instituut (of bestel), voor informatie en tips over stoppen met roken.

Bronnen

1. Stichting Partnership Stop met Roken. (2017). Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning (herziening 2016). Trimbos-instituut. 
2. Kerngroep Zorgstandaard Tabaksverslaving. (2019). Zorgstandaard Tabaksverslaving. Partnership Stop met Roken. 
3. Chavannes, N., Drenthen, T., Wind, L., Van Avendonk, M., Van den Donk, M., & Verduijn, M. (2017). NGH-Behandelrichtlijn Stoppen met roken. Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Stel een vraag
Scroll naar top