Scholen

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat in openbare gebouwen in principe niet gerookt mag worden. Het mag wel in speciale rookruimten die afsluitbaar zijn en speciaal zijn aangewezen om te roken. Scholen zijn niet verplicht om een rookruimte in te richten.

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat nu nog niets over roken op schoolpleinen. Vanaf 1 januari 2020 zijn alle scholen in het basis-, voortgezet en MBO-onderwijs verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben. Voor HBO en WO-onderwijs wordt nog bepaald of en hoe dit wordt ingevoerd.

Regels hierover kunnen scholen opnemen in de huisregels. Huisregels worden vaak opgesteld om aan te geven dat er een duidelijk beleid is omtrent roken.

Leraren hebben een voorbeeldfunctie. Daarom willen scholen vaak niet dat zij roken in het bijzijn van leerlingen.