. . . Wet & Regels Algemene wet en regels
page.php

Algemene wet en regels

Tabaksindustrie

Tabaksindustrie De tabaksindustrie maakt tabaksproducten en brengt ze op de markt. Daar verdienen de grote bedrijven veel geld mee. De tabaksindustrie wil niet dat mensen stoppen met roken, maar er juist mee beginnen. Gebruik van tabak heeft veel nadelen voor de gezondheid. Daarom zijn er veel regels waar makers van tabaksproducten zich aan moeten houden. …

Tabaksindustrie Lees verder ❯

Roken op de werkplek

Roken op de werkplek In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever moet hiervoor zorgen. Als werknemers zich niet houden aan de regels, moet de werkgever hier iets aan doen. Ook mensen die in de horeca werken hebben recht op een rookvrije werkplek. Gesloten rookruimtes ook verboden …

Roken op de werkplek Lees verder ❯

E-sigaretten (vapes) met smaakjes worden verboden

E-sigaretten (vapes) met smaakjes worden verboden Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om andere smaakjes dan tabakssmaak toe te voegen aan e-sigaretten. (1)De e-sigaretten met andere smaakjes mogen tot uiterlijk 1 januari 2024 verkocht worden. Welke smaken zijn wel toegestaan? Er komt een lijst in de Tabaks- en rookwarenregeling met 16 smaakstoffen, die wel …

E-sigaretten (vapes) met smaakjes worden verboden Lees verder ❯

Waarschuwingen op verpakkingen van tabaksproducten

Waarom staan er waarschuwingen op tabaksproducten? Europese wetgevers bepalen welke teksten en plaatjes er op tabaksproducten staan. Alle tabaksfabrikanten in Europa moeten zich aan dezelfde regels houden. Sinds 2016 moeten alle verpakkingen voor 65% bedekt zijn met waarschuwingen. De waarschuwende plaatjes en teksten worden ieder jaar gewisseld. Bijvoorbeeld de tekst ‘Roken veroorzaakt longkanker’, samen met …

Waarschuwingen op verpakkingen van tabaksproducten Lees verder ❯

Ik heb nog steeds geen rookvrije werkplek. Waar kan ik een klacht indienen?

Ik heb nog steeds geen rookvrije werkplek. Waar kan ik een klacht indienen? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of men zich aan de Tabakswet houdt. Als werknemer heb je recht op een rookvrije werkplek. Is jouw werkplek niet rookvrij? Dan kun je dat melden bij de NVWA. Op deze website kun je zien …

Ik heb nog steeds geen rookvrije werkplek. Waar kan ik een klacht indienen? Lees verder ❯

Hoe vaak heb ik recht op rookpauze op mijn werk?

Hoe vaak heb ik recht op rookpauze op mijn werk? Een werknemer heeft geen recht op rookpauzes. Een werkgever is ook niet verplicht om tijd of gelegenheid te geven om te roken in betaalde werktijd. Het mag wel. In een bedrijf met een ondernemingsraad heeft die ondernemingsraad recht om te stemmen bij wijzigingen van het …

Hoe vaak heb ik recht op rookpauze op mijn werk? Lees verder ❯

Tabakslobby door de tabaksindustrie

Tabakslobby door de tabaksindustrie Een lobby is een groep mensen die invloed wil hebben bij het maken van regels of afspraken. Dat zijn bijvoorbeeld grote bedrijven of organisaties. Die willen graag invloed hebben bij een politieke beslissing. Door een lobby proberen ze makers van wetten te overtuigen van hun eigen standpunten. Een lobby doet dat …

Tabakslobby door de tabaksindustrie Lees verder ❯

Minderjarigen kopen tabak ondanks leeftijdsgrens

Minderjarigen kopen tabak ondanks leeftijdsgrens Het is verboden om sigaretten te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Toch kunnen minderjarigen soms sigaretten of shag kopen. Maar het blijkt wel steeds moeilijker te worden voor minderjarigen om tabak te kopen. Soms is het moeilijk om in te schatten hoe oud iemand is. Als iemand niet …

Minderjarigen kopen tabak ondanks leeftijdsgrens Lees verder ❯

Tabaksaccijns

Tabaksaccijns Wat is tabaksaccijns? Accijns is een soort belasting over een product. Accijns wordt geheven over producten die slecht zijn voor de gezondheid of het milieu, zoals tabak, alcohol of benzine. Door de accijns stijgt de prijs van bijvoorbeeld een pakje sigaretten. Op deze manier wil de overheid voorkomen dat veel mensen sigaretten kopen. Waarom …

Tabaksaccijns Lees verder ❯

Veelgestelde vragen over algemene wet en regels

Wat zegt de wet over het kopen en verkopen van tabak (sigaretten en shag) ?

Wat zegt de wet over het kopen en verkopen van tabak (sigaretten en shag) ? In de Tabakswet staan alle geldende regels over het kopen en verkopen van tabaksproducten. Er zijn regels voor gebruikers, verkopers en tabaksfabrikanten.  Wat staat er in de wet over het gebruiken van tabak? Wat staat er in de wet over …

Wat zegt de wet over het kopen en verkopen van tabak (sigaretten en shag) ? Lees verder ❯

Waarom is snus verboden in Nederland?

Waarom is snus verboden in Nederland? Snus met tabak wordt ook wel Zweedse snus genoemd. Zweedse snus is een klein zakje met poeder en tabak dat de gebruiker tussen de bovenlip en het tandvlees doet. In Zweedse snus zit tabak. Daarom is deze snus verboden onder de Tabaks- en rookwarenwet (artikel 3a). Hierin staat dat …

Waarom is snus verboden in Nederland? Lees verder ❯

Waar mag je een sigaret roken?

Waar mag je een sigaret roken? Het is toegestaan om thuis en op straat te roken. Ook mag je op sommige terrassen in de horeca roken. Op de volgende plekken is het verboden te roken: Ook zijn rookruimtes niet meer toegestaan in openbare gebouwen vanaf juli 2021. Meer hierover is te lezen in de factsheet …

Waar mag je een sigaret roken? Lees verder ❯

Mag je de e-sigaret overal gebruiken?

Mag je de e-sigaret overal gebruiken? Je mag de e-sigaret (ook wel vape genoemd) niet overal gebruiken. De e-sigaret valt net als de gewone sigaret onder het rookverbod. De e-sigaret is aan het verbod toegevoegd in 2020. De regels zijn hetzelfde voor e-sigaretten met en zonder nicotine.  Je mag de e-sigaret gebruiken in je eigen …

Mag je de e-sigaret overal gebruiken? Lees verder ❯

Wie controleert of men zich aan de tabakswet houdt?

Wie controleert of men zich aan de Tabakswet houdt? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of iedereen zich houdt aan de Tabakswet. Dat doen ze onder meer door controle te doen bij bedrijven of andere plekken waar het rookverbod geldig is. Vaak zijn die controles onverwacht, zodat bedrijven zich niet kunnen voorbereiden. Controle van …

Wie controleert of men zich aan de tabakswet houdt? Lees verder ❯

Waarom worden tabaksproducten nog verkocht als ze ongezond zijn?

Waarom worden tabaksproducten nog verkocht als ze ongezond zijn? Er worden veel dingen verkocht die slecht (kunnen) zijn voor de gezondheid. Denk aan snoep, frisdrank, alcohol en ook sigaretten. Er wordt namelijk een hoop geld aan verdiend. Aan al deze artikelen kun je verslaafd raken. Dit betekent dat je er steeds meer van wilt hebben, …

Waarom worden tabaksproducten nog verkocht als ze ongezond zijn? Lees verder ❯

Waarom worden sigaretten niet meer in kleine verpakkingen verkocht?

Waarom worden sigaretten niet meer in kleine verpakkingen verkocht? Het is verboden om sigaretten te verpakken in kleine pakjes die minder dan 20 sigaretten bevatten. Dit is in 2014 in Europese regels vastgelegd. De kleine, goedkopere pakjes werden makkelijker door jongeren gekocht. Door de kleine pakjes te verbieden worden jongeren minder snel op het idee …

Waarom worden sigaretten niet meer in kleine verpakkingen verkocht? Lees verder ❯

Moet ik uitklokken als ik ga roken?

Moet ik uitklokken als ik ga roken? Ja, in principe wel. Een werkgever is niet verplicht om rooktijd aan te bieden. Hij moet alleen een rookverbod in alle bedrijfsruimten instellen en handhaven. Sommige bedrijven verbieden roken helemaal Sommige bedrijven verbieden het roken ook buiten op het bedrijfsterrein. Voor alle huisregels over roken die buiten de …

Moet ik uitklokken als ik ga roken? Lees verder ❯

Wat kun je doen tegen meeroken op het werk?

Wat kun je doen tegen meeroken op het werk? Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een rookvrije werkplek. Dat staat in de Tabakswet. Het is altijd goed om de werkgever te laten weten dat roken en meeroken op het werk niet mag. De werkgever kan dan een rookvrij-beleid maken. Dat zijn afspraken over waar …

Wat kun je doen tegen meeroken op het werk? Lees verder ❯

Welke regels gelden voor rookruimtes?

Welke regels gelden voor rookruimtes? Rookruimtes zijn op steeds meer plekken verboden. Dat staat in de Tabakswet. Hier vertellen we meer over de regels rondom rookruimtes. Geen rookruimtes in de horeca In de horeca zijn rookruimtes verboden sinds 27 september 2019. Geen rookruimtes in openbare gebouwen Sinds 1 juli 2021 zijn rookruimtes bijna overal gesloten. …

Welke regels gelden voor rookruimtes? Lees verder ❯

Ik werk in de thuiszorg. Heb ik recht op een rookvrije werkplek?

Ik werk in de thuiszorg. Heb ik recht op een rookvrije werkplek? In de Tabakswet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Maar er zijn uitzonderingen voor sommige beroepen. Bijvoorbeeld voor medewerkers in de thuiszorg. Zij doen werk in het huis van de patiënt of cliënt, en die mogen in hun eigen huis …

Ik werk in de thuiszorg. Heb ik recht op een rookvrije werkplek? Lees verder ❯

Kunnen werkgevers een boete van de NVWA terugvragen aan rokende werknemers?

Kunnen werkgevers een boete van de NVWA terugvragen aan rokende werknemers? Als een bedrijf of organisatie zich niet aan de Tabakswet houdt, kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daarvoor een boete geven. Bijvoorbeeld wanneer men zich niet houdt aan het rookverbod. De werkgever moet ervoor zorgen dat iedereen zich aan de Tabakswet houdt. Geeft …

Kunnen werkgevers een boete van de NVWA terugvragen aan rokende werknemers? Lees verder ❯

Mag de werkgever het verbieden om buiten op het bedrijfsterrein te roken?

Mag de werkgever het verbieden om buiten op het bedrijfsterrein te roken? Ja, een werkgever mag een rookverbod instellen voor het bedrijfsterrein. Dat kan onderdeel zijn van het rookbeleid. Daarin worden afspraken over roken op het werk gemaakt. Heeft een bedrijf een ondernemingsraad? Dan moet de ondernemingsraad meedenken en instemmen met het rookbeleid.

Kan een rokende werknemer verplicht worden om langer te werken?

Kan een rokende werknemer verplicht worden om langer te werken? Een rokende werknemer kan worden verplicht om langer te werken. Maar alleen als dat is toegestaan in het contract of de CAO. De meeste werkgevers zien een korte rookpauze hetzelfde als bijvoorbeeld een toiletbezoek. In dat geval hoeft de werknemer niet langer door te werken …

Kan een rokende werknemer verplicht worden om langer te werken? Lees verder ❯

Mogen in supermarkten sigaretten aan de kassa worden verkocht?

Mogen in supermarkten sigaretten aan de kassa worden verkocht? Ja, supermarkten mogen sigaretten verkopen. Supermarkten moeten zich wel aan bepaalde regels van de Tabakswet houden. Zo mogen de tabaksproducten niet zichtbaar zijn voor de klanten in de winkel.  Vanaf 2024 verboden Vanaf 2024 mogen supermarkten geen sigaretten of andere tabaksproducten meer verkopen.

In welke wet staat dat mensen onder de 18 jaar geen sigaretten mogen kopen?

In welke wet staat dat mensen onder de 18 jaar geen sigaretten mogen kopen? In de Tabakswet staat dat verkopers geen sigaretten of andere tabaksproducten aan mensen jonger dan 18 jaar mogen verkopen. Verkopers moeten daarom controleren of iemand die een tabaksproduct koopt 18 jaar of ouder is. Gebeurt dat niet? Dan kan de verkoper …

In welke wet staat dat mensen onder de 18 jaar geen sigaretten mogen kopen? Lees verder ❯

Mag een persoon ouder dan 18 jaar sigaretten kopen voor iemand jonger dan 18 jaar?

Mag een persoon ouder dan 18 jaar sigaretten kopen voor iemand jonger dan 18 jaar? Degene die de sigaretten koopt voor een jonger persoon is niet strafbaar. Alleen als de verkoper kan weten dat de sigaretten voor een jongere onder de 18 jaar zijn, moet hij de verkoop weigeren. Anders is hij strafbaar volgens de …

Mag een persoon ouder dan 18 jaar sigaretten kopen voor iemand jonger dan 18 jaar? Lees verder ❯

Kan iemand die rookt zelf een boete krijgen?

Kan iemand die rookt zelf een boete krijgen? Iemand die rookt kan volgens de Tabakswet geen boete krijgen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Tenzij je huisregels overtreedt, bijvoorbeeld bij de spoorwegen. Maar een bedrijf, organisatie of horeca kan wel maatregelen nemen als zij niet willen dat er gerookt wordt. Het is aan het …

Kan iemand die rookt zelf een boete krijgen? Lees verder ❯

Wat is een tabaksspeciaalzaak?

Wat wordt bedoeld met een tabaksspeciaalzaak? De Nederlandse Voeding en Waren Autoriteit (NVWA) heeft de regels hiervoor beschreven. Een tabaksspciaalzaak is een speciaalzaak die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkoopt. De speciaalzaak moet bij de NVWA geregistreerd zijn. De tabaksspeciaalzaak heeft een maximale omzet van 700.000 euro netto per jaar, waarbij tenminste 75 procent …

Wat is een tabaksspeciaalzaak? Lees verder ❯

Wat is de wettelijke status van mentholsigaretten?

Wat is de wettelijke status van mentholsigaretten? Mentholsigaretten zijn sinds 20 mei 2020 verboden. Producenten mogen geen mentholsigaretten meer maken. En verkopers mogen ze niet meer verkopen. Dat staat in de Tabakswet.(1)

Waarom een rookbeleid, is naleving van de tabakswet niet genoeg?

Waarom een rookbeleid, is naleving van de tabakswet niet genoeg? Bedrijven of organisaties moeten zich houden aan de regels die in de Tabakswet staan. Om dat goed te doen, kunnen bedrijven of organisaties een eigen rookbeleid maken. In een rookbeleid staan bijvoorbeeld afspraken waar en wanneer werknemers of bezoekers mogen roken. Werknemers hebben recht op …

Waarom een rookbeleid, is naleving van de tabakswet niet genoeg? Lees verder ❯

Waarom zijn reclame en sponsoring van tabaksproducten verboden?

Waarom zijn reclame en sponsoring van tabaksproducten verboden? Reclame en sponsoring van tabaksproducten zijn verboden om te voorkomen dat mensen beginnen met roken. En ervoor te zorgen dat mensen die gestopt zijn ook gestopt blijven.  Tabakswet Het verbod op reclame staat sinds 2002 in de Tabakswet. Er is controle op alle vormen van marketing, promotie, …

Waarom zijn reclame en sponsoring van tabaksproducten verboden? Lees verder ❯

Waarom staan er geen ingrediënten op sigarettenpakjes?

Waarom staan er geen ingrediënten op sigarettenpakjes? Er staan geen ingrediënten op sigarettenpakjes omdat gebruikers daardoor misleid kunnen worden. Als gebruikers zien dat ergens minder nicotine of teer in zit, kan het lijken alsof dat product minder slecht is. Maar alle tabaksproducten zijn slecht voor je. Wil je weten wat precies in een bepaald tabaksproduct …

Waarom staan er geen ingrediënten op sigarettenpakjes? Lees verder ❯

Wie voert controles op het rookverbod uit?

Wie voert de controles op het rookverbod uit? De controle op het rookverbod is een taak van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Politie, gemeenten en andere toezichthouders in de horeca kunnen de NVWA hierbij ondersteunen.

Waar mag ik roken?

Waar mag ik roken? In Nederland mag je thuis en buiten in je tuin en de vrije openbare weg roken. Op veel andere openbare plekken gelden er regels. Hieronder staat uitgelegd welke regels er waar gelden. Voor meer informatie kun je ook de Tabaks- en Rookwarenwet bekijken. Publieke ruimtes In de Tabaks- en Rookwarenwet staat …

Waar mag ik roken? Lees verder ❯

Kun je bezwaar maken tegen een boete?

Kun je bezwaar maken tegen een opgelegde boete? Overtreding van huisregels Rookt iemand op een plek waar een rookverbod geldt? Dan overtreedt die persoon een huisregel van de organisatie die het rookverbod heeft ingesteld. De organisatie bepaalt zelf wat de straf is voor zo’n overtreding. Dat kan mogelijk een boete zijn. Daartegen kun je bezwaar …

Kun je bezwaar maken tegen een boete? Lees verder ❯

Heb je een vraag?

Je kunt anoniem vragen stellen aan medewerkers van de Roken Infolijn. Je kunt zelf kiezen of je liever mailt, chat of belt. Medewerkers van de Infolijn staan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur voor je klaar.

Bezoekt u deze pagina voor uw werk?

Neem dan een kijkje op de informatiepagina over rookvrij beleid op trimbos.nl.

Meer informatie rondom wet en regels

Algemene wet en regels

Regels voor de werkplek

Regels voor tabaksproducten

Scroll naar boven