. . . Wet & Regels Algemeen Waar mag ik roken?
single.php

Waar mag ik roken?

Waar mag ik roken?

In Nederland mag je thuis en buiten in je tuin en de vrije openbare weg roken. Op veel andere openbare plekken gelden er regels. Hieronder staat uitgelegd welke regels er waar gelden. Voor meer informatie kun je ook de Tabaks- en Rookwarenwet bekijken.

Publieke ruimtes

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat er niet gerookt mag worden in publieke ruimtes. Dit zijn ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Overheidsgebouwen en ruimtes voor gezondheidszorg, welzijn, sport, cultuur, onderwijs en openbaar vervoer zijn allemaal publieke ruimtes. Je kunt hierbij denken aan ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, theaters, congresgebouwen, luchthavens, jeugdhonken,etc. Maar ook een overdekt winkelcentrum.

Sinds 1 juli 2021 zijn ook de rookruimtes in deze publieke ruimtes verboden. Vanaf die datum zijn deze publieke ruimtes dus geheel rookvrij. Wil je meer weten over de sluiting van rookruimtes? Lees dan deze factsheet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Factsheet sluiting van rookruimtes 1 juli 2021.

Scholen

In scholen en op schoolpleinen mag niet gerookt worden. Dit geldt voor alle scholen en universiteiten.

Roken en meeroken zijn de belangrijkste bronnen van gezondheidsverlies in Nederland. Mensen die roken gaan gemiddeld 10 jaar eerder dood dan mensen die niet roken.Hoe jonger jongeren zijn als ze beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven. Rookvrije onderwijsterreinen helpen jongeren om rookvrij te blijven.


Ook draagt een rookvrij onderwijsterrein bij aan het voorkomen van meeroken door andere kinderen en jongeren. Scholen vinden het belangrijk om jongeren een gezonde leeromgeving te bieden en willen graag het goede voorbeeld geven.
Meer informatie kun je vinden op Trimbos.nl: een rookvrij onderwijsterrein.

Horeca

In de binnenruimte van restaurants, lunchrooms en cafés, mag je niet roken. Op horecaterrassen mag het wel, als daardoor binnen geen rookoverlast ontstaat. Als minstens 1 van de zijden van het terras over de hele hoogte en breedte open is, mag er ook gerookt worden als het terras overdekt is.

Terrassen in overdekte winkelcentra, luchthavens, congrescentra of evenementenhallen moeten rookvrij zijn. Ook in een besloten club, zelfstandig cultureel centrum of verenigingsgebouw, is roken niet toegestaan.

Evenementen

Als evenementen in de buitenlucht worden georganiseerd, is roken toegestaan. In evenementenhallen of festivaltenten mag je niet roken. Ook tenten waarin voorstellingen op het gebied van kunst & cultuur plaatsvinden moeten rookvrij zijn. Dit moet bij de ingang duidelijk aangegeven zijn.

Een tijdelijke ontheffing van het rookverbod, bijvoorbeeld voor carnaval, is niet mogelijk. De Tabakswet is 7 dagen per week, 24 uur per dag geldend.

Coffeeshops

In coffeeshops mogen geen producten worden gerookt waarin tabak is verwerkt.Is een coffeeshop of shishalounge een horecazaak? Dan is het verboden om een rookruimte te hebben voor tabaksproducten. Dit komt door een  uitspraak van de Hoge Raad op 27 september 2019. De NVWA controleert vanaf 1 april 2020 het verbod op rookruimtes in de horeca.

Bedrijven

In de Tabakswet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor. Hij moet er dus voor zorgen dat de wet nageleefd wordt. Als mensen zich niet houden aan de regels, moet de werkgever hier iets aan doen. 

Lees meer over alle regels rondom roken op het werk.

Vrachtauto’s en leaseauto’s

Bedrijfsvoertuigen zijn werkplekken. Er mag niet worden gerookt op de werkplek. Daar hebben werknemers sinds 1 januari 2004 recht op. Dit is in de Tabakswet vastgelegd.

Het rookverbod geldt dus ook in vrachtauto’s en leaseauto’s, ook als je alleen bent. Wanneer het voertuig alleen wordt gebruikt voor particulier gebruik, en er niemand anders in rijdt, geldt het rookverbod niet.

Wel is er een aantal leasemaatschappijen dat het verbiedt om in de leaseauto te roken.

Taxi’s

Roken is verboden in taxi’s. Een taxi is een werkplek. Er mag niet worden gerookt op de werkplek. Ook als de taxichauffeur alleen in de taxi zit, mag er niet gerookt worden.

Werknemers hebben sinds 1 januari 2004 recht op een rookvrije werkplek. Dit in de Tabakswet vastgelegd.

Gemeenschappelijke ruimtes

In de Tabakswet staat niets over een rookverbod in een particulier woongebouw. Een Vereniging van Eigenaren kan echter altijd zelf gebruiksregels vaststellen voor de gemeenschappelijke ruimten van een (koop-)appartementengebouw. 

Het instellen van een rookverbod past prima bij de Tabakswet, namelijk dat mensen die niet roken niet meer gedwongen worden de rook van anderen in te ademen.

Woningcorporaties zijn meestal verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten in huurflats. Als de meeste bewoners graag een rookverbod wil, zijn de meeste corporaties wel bereid om dat in te stellen. Het helpt als uit een enquête blijkt, dat de meeste bewoners voor zo’n rookverbod zijn. 

Als je last hebt van de rook van de buren, dan kun je proberen het gesprek met ze aan te gaan. Helaas biedt de Tabakswet geen steun hierin. 

Productiehal

Nee, je mag niet roken in een productiehal. Een productiehal valt ook onder een werkplek. Er mag niet worden gerookt op de werkplek. Werknemers hebben sinds 1 januari 2004 recht op een rookvrije werkplek. Dit is in de Tabakswet vastgelegd.

Sportvereniging

In de Tabaks- en Rookwarenwet is opgenomen dat een rookverbod geldt voor alle publieke gebouwen, dus ook sportverenigingen. Soms mag je buiten op het sportterrein nog wel roken, maar veel sportclubs hebben hun terrein rookvrij gemaakt.

Het is nog wel toegestaan om te roken in de open lucht, maar niemand mag binnen last hebben van de rook. In het Handboek Wet en Regelgeving van het NOC*NSF is meer informatie te vinden over roken en sportverenigingen.

In 2040 een rookvrije generatie

De Rijksoverheid heeft als doel dat er in Nederland in 2040 een rookvrije generatie is. Daarmee bedoelt men dat jongeren niet meer beginnen met roken. En dat nog maximaal 5% van de volwassenen rookt, en zwangere vrouwen helemaal niet meer roken. 

Om dat doel te halen, zijn er heel veel afspraken gemaakt met de rijksoverheid en maatschappelijke partners. Die afspraken staan in het Nationaal Preventieakkoord. Het sluiten van rookruimtes en het rookvrij maken van publieke ruimtes zijn onderdeel van de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord

Heb je een vraag?

Je kunt anoniem vragen stellen aan medewerkers van de Roken Infolijn. Je kunt zelf kiezen of je liever mailt, chat of belt. Medewerkers van de Infolijn staan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur voor je klaar.

Stel een vraag
Scroll naar boven