single.php
. . . wet Mag ik in een sollicitatiegesprek vragen aan een sollicitant of hij/zij rookt?

Mag ik in een sollicitatiegesprek vragen aan een sollicitant of hij/zij rookt?

Categorie
Rookbeleid
Ingestuurd op
5-dec-2019

Vraag:

Mag ik in een sollicitatiegesprek vragen aan een sollicitant of hij/zij rookt?

Antwoord:

Vragen over het rookgedrag van sollicitanten zijn in beginsel niet toegestaan. Dergelijke vragen worden namelijk aangemerkt als een zgn. ‘medische keuring’, zoals bedoeld in de Wet op de medische keuringen. Dat heeft tot gevolg dat zulke vragen alleen zijn toegestaan als aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. Wanneer uit het oogpunt van de bescherming en goede behandeling van cliënten/patiënten bijzondere eisen gesteld worden aan de (medische) geschiktheid van medewerkers, dan kunnen vragen over het rookgedrag dus wel geoorloofd zijn.

Daarbij is het belangrijk om op te merken dat in een individueel geval het laatste woord aan de rechter is. Het kan om die reden van belang zijn om specifiek voor de eigen instelling een juridisch advies te vragen op dit punt.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag

Stel een vraag
Scroll naar top