single.php
. . . wet Wet & beleid

Wet & beleid

De belangrijkste wet is de Tabaks- en Rookwarenwet.

  • De Tabaks- en Rookwarenwet heeft tot doel het tabaksgebruik te beperken en niet-rokers te beschermen. Deze wet bevat bepalingen over onder andere producteisen, verplichte waarschuwingen op de verpakking, verkoopbeperkingen zoals de leeftijdsgrens, rookverboden en reclame.
  • De Wet op de accijns is belangrijk omdat de prijs van sigaretten een belangrijke manier is om met name jongeren te weerhouden van roken.

Sinds 20 mei 2016 zijn er nieuwe regels. Nieuw gedrukte sigarettenpakjes bevatten een waarschuwend plaatje. Voor e-sigaretten en navulverpakkingen is een leeftijdsgrens van 18 jaar en een reclameverbod ingesteld. Lees hier verder over deze nieuwe regels.

Voor beleid gericht op preventie van roken: zie rokeninfo.nl/professionals.

Internationaal

Ook internationaal zijn er afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld in het FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), of in het Nederlands: het ‘WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging’. Het doel van dit verdrag is het terugdringen van tabaksgebruik. Het FCTC is door 174 landen ondertekend, waaronder Nederland. Zie voor meer informatie het advies van de WHO op gebied van rookbeleid.

Daarnaast is er in de Europese Unie een nieuwe bindende richtlijn over tabak aangenomen, die in Nederland momenteel in de wet geïmplementeerd wordt. Voor informatie over deze EU-tabaksproductenrichtlijn zie deze infosheet.

Melden overtredingen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) doet de handhaving van de wet- en regelgeving rond roken. Voor het melden van overtredingen van bijvoorbeeld het rookverbod of het reclameverbod, kan je terecht bij het Klantcontactcentrum van de NVWA of gebruik maken van het meldformulier.

Leeftijdgrens omhoog

Jongeren onder de 18 mogen geen sigaretten en shag kopen. De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is op 1 januari 2014, van 16 naar 18 jaar gegaan.

Download hier de factsheet Leeftijdsgrens verkoop tabak.

Stel een vraag
Scroll naar top