Hoeveel jongeren roken?

Daling aantal rokers

Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit gerookt heeft fors gedaald van 33% naar 23%. Tussen 2015 en 2017 daalde het aantal jongeren dat ooit heeft gerookt nog meer: van 23% naar 17%. Het aantal scholieren dat in de afgelopen maand gerookt heeft is ook gedaald, evenals het percentage dagelijks rokers (zie figuren hieronder). Jongens roken vaker dan meisjes.

Roken (12 t/m 16 jaar)

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor,
Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2015

 

Roken (12 t/m 16 jaar)

Bron: HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Trimbos-instituut i.s.m. Universiteit Utrecht en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), 2018

Jongeren starten later met roken

Het percentage scholieren dat ooit gerookt heeft blijkt tussen 2011 en 2015 te zijn gedaald in alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de 12-jarigen. Deze daling was dus óók zichtbaar bij de 16-jarigen. Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2015 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst roken (11,8 jaar versus 12,9 jaar; zie figuur hieronder). 

Roken ooit in het leven, naar leeftijd

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor,
Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2015

Roken onder 16-18 jarige studenten op het MBO/HBO

  • In 2015 heeft ruim de helft van de 16- t/m 18-jarige MBO en HBO studenten ooit gerookt, een derde heeft de afgelopen maand nog gerookt en bijna één op de vijf (18%) rookt dagelijks.
  • De studenten die roken (afgelopen maand gerookt), roken gemiddeld zeven sigaretten per dag.
  • De helft van de 16- en 17-jarige studenten die roken, geeft aan zelf wel eens sigaretten te kopen.
  • MBO studenten van 17 jaar hebben vaker de afgelopen maand gerookt (33%) dan hun leeftijdsgenoten op het voortgezet onderwijs (VO) (25%) en HBO (23%). Dagelijks roken komt onder 17-jarigen op het MBO (20%) ruim twee keer zo veel voor als bij 17-jarigen op het VO (9%) en HBO (8%).
  • Vier op de tien 16- t/m 18-jarige MBO en HBO studenten hebben ooit een e-sigaret gebruikt en één op de twaalf (8%) gebruikt nog steeds een e-sigaret.
  • Ruim de helft van de studenten heeft ooit een waterpijp gerookt en één op de acht (12%) heeft dit de afgelopen maand nog gedaan.

Bron: Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en het HBO 2015, Trimbos-instuut (2016).