Hoeveel volwassenen roken?

In de jaren zestig en zeventig was roken gebruikelijk, vooral onder mannen. Vanaf eind jaren zestig tot begin jaren negentig nam het percentage rokers flink af. Daarna daalde het minder hard.

Diverse peilingen meten het percentage rokers in de bevolking. De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor wordt vanaf 2015 als belangrijkste bron voor de rookprevalenties in Nederland gebruikt. Vanwege veranderingen in de onderzoeksmethode van de Gezondheidsenquête in 2010 en 2014 kunnen niet alle jaren met elkaar worden vergeleken. Over het algemeen is de afgelopen tien jaar een dalende trend in roken te zien, maar deze daling lijkt te zijn afgevlakt.

  • Volgens de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut uit 2016 rookt 24,1% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar wel eens.
  • Dit is een daling ten opzichte van 2015 (26,3%) en 2014 (25,7%).
  • In 2016 was van de Nederlanders van 18 jaar en ouder 32,3% een ex-roker en had 43,5% nog nooit gerookt.
  • In 2016 rookte 28,9% van de mannen en 19,5% van de vrouwen wel eens.
  • In de leeftijdsgroep 30-39 jaar was het percentage rokers het hoogst, gevolgd door de leeftijdsgroep 20-24 jaar en de leeftijdsgroep 18-19 jaar.

Percentage rokers ('rookt wel eens') in Nederland onder mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder vanaf 2011, methodebreuk tussen 2009 en 2010 en tussen 2013 en 2014.

  • Ook voor dagelijks roken geldt dat er een dalende trend te zien is, maar dat de daling lijkt af te vlakken.
Jaar Rookt wel eens Rookt dagelijks
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
2016 28,9% 19,5% 21,7% 15,6%
  • In 2016 ligt de piek in het roken bij de leeftijdsgroep 30-39-jarigen, waarvan 29,1% wel eens rookt en 21,1% dagelijks rookt.
  • Onder hoog opgeleiden is het percentage rokers lager dan onder laag- en middelbaar opgeleiden. Onder laag opgeleide volwassenen komt zwaar roken het meeste voor.

Percentage van rokers in de bevolking van 18 jaar en ouder naar geslacht en opleidingsniveau. Peiljaar 2016.