Hoeveel volwassenen roken?

In de jaren zestig en zeventig was roken gebruikelijk, vooral onder mannen. Vanaf eind jaren zestig tot begin jaren negentig nam het percentage rokers flink af. Daarna daalde het minder hard.

Diverse peilingen meten het percentage rokers in de bevolking. De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor wordt vanaf 2015 als belangrijkste bron voor de rookprevalenties in Nederland gebruikt. Vanwege veranderingen in de onderzoeksmethode van de Gezondheidsenquête in 2010 en 2014 kunnen niet alle jaren met elkaar worden vergeleken. Over het algemeen is de afgelopen tien jaar een dalende trend in roken te zien, maar deze daling lijkt te zijn afgevlakt.

  • Volgens de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut uit 2015 rookt 26,3% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar wel eens.
  • Omgerekend naar de bevolking van 18 jaar en ouder waren er in 2015 in totaal 3,5 miljoen mensen die rookten.
  • In 2015 was van de Nederlanders van 18 jaar en ouder 31% een ex-roker en had 43% nog nooit gerookt.
  • In 2015 rookte 30% van de mannen en 22,6% van de vrouwen wel eens.
  • In de leeftijdsgroep 20-30 jaar was het percentage rokers het hoogst, gevolgd door de leeftijdsgroep 18-19 jaar en de leeftijdsgroep 50-55 jaar.
  • Ook voor dagelijks roken geldt dat er een dalende trend te zien is, maar dat de daling lijkt af te vlakken.
Jaar Rookt wel eens Rookt dagelijks
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
2015 30,0% 22,6% 26,3% 21,8% 17,4% 19,5%
  • In 2015 ligt de piek in het roken bij de leeftijdsgroep 20-29-jarigen, waarvan 38% wel eens rookt en 23% dagelijks rookt.
  • Onder hoog opgeleiden is het percentage rokers lager dan onder laag- en middelbaar opgeleiden. Onder laag opgeleide volwassenen komt zwaar roken het meeste voor.

Bron: Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2016

Zie voor meer cijfers over roken de Factsheet Continu Onderzoek Rookgewoonten voor cijfers tot en met 2014 of rokeninfo.nl/professionals