Internationale vergelijking

Europa

In 2014 is er door de Europese Commissie van de EU een onderzoek uitgevoerd naar roken in verschillende landen. Per land werden ongeveer duizend personen van 15 jaar en ouder ondervraagd. 

  • De meeste rokers zijn te vinden in Griekenland: 38% van de Grieken rookt. Zweden scoort het laagst met 11 procent rokers. Nederland heeft met 23 procent rokers relatief weinig rokers.
  • In de hele EU (EU-27) is het gemiddelde percentage rokers tussen 2006 en 2009 gedaald van 32% naar 29%. In 2012 bleef het percentage bijna hetzelfde, namelijk 28%. In 2014 is het percentage verder gedaald naar 26%.
  • In West-Europa (EU-15) ligt het percentage ex-rokers het hoogst in Zweden (35%) en Nederland (31%). Italië en Portugal hebben het hoogste percentage nooit-rokers (63%).

Percentage rokers, ex-rokers, nooit-rokers van 15 jaar en ouder volgens het EU-onderzoek: Special Eurobarometer 385.

Wereldwijd

In 2015 waren er wereldwijd 933,1 miljoen dagelijkse rokers. De meerderheid (82,3%) daarvan is man. Wereldwijd is een op de vier mannen (25%) een dagelijkse roker en van de vrouwen rookt een op de twintig (5,4%) dagelijks. Dat is een daling ten opzichte van 1990. Toen rookte een op de drie mannen en een op de twaalf vrouwen dagelijks. Toch waren er in 2015 vanwege de bevolkingsgroei in totaal meer rokers dan in 1990. Het absolute aantal rokers is dus gestegen tussen 1990 en 2015 maar het percentage rokers is wel gedaald.  

De drie landen met het hoogste aantal mannelijke rokers zijn China, India en Indonesië. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 51,4% van het totaal aantal wereldwijde mannelijke rokers. De drie landen met het hoogte aantal vrouwelijke rokers zijn China, India en de Verenigde Staten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 27,3% van het totale wereldwijde aantal vrouwelijke rokers. De vrouwelijke rokers zijn dus wat evenrediger verdeeld (of wat minder geconcentreerd) over de wereld dan de mannelijke rokers.

In 2015 konden 6,4 miljoen (=11,5% van het totaal) van de wereldwijde sterfgevallen worden toegeschreven aan roken. Ruim de helft (52,2%) van die sterfte vond plaats in slechts vier landen: China, India, Rusland en de Verenigde Staten.